Paminėtas kunigo jėzuito Aniceto Tamošaičio šimtmetis

Renginys
2022-09-14 / 2022-09-14
Didžioji skaitykla

Rugsėjo 14 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko kunigo jėzuito Aniceto Tamošaičio (1922–2017) šimtmečio minėjimas. Prisiminimais apie bendražygį, draugą, gerą pažįstamą Anicetą Tamošaitį renginio metu dalijosi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kunigas jėzuitas Antanas Saulaitis, Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios vadovas Artūras Sederevičius, LR Seimo narys Stasys Tumėnas, bibliotekos direktorius prof. dr. Bronius Maskuliūnas ir kiti kunigo Aniceto Tamošaičio bičiuliai. Visi jie Anicetą prisiminė kaip labai paprastą, darbštų dievo tarną. Jis nedaugžodžiaudavo, tačiau visada galėdavo patarti, jei į jį kreipdavosi pagalbos, visada rasdavo teisingus žodžius.

Minėjimo metu tekstus apie kunigą A. Tamošaitį skaitė aktorius Vladas Baranauskas.

1995–2000 m. t. Anicetas buvo Šiaulių Šv. Ignaco bažnyčios rektorius (čia įrengė kambarėlį Sutaikinimo sakramentui su užsidegančiomis lemputėmis – raudona, kai užimta, žalia, kai laisva), taip pat – namų vyresnysis, pradžios mokyklos kapelionas; rūpinosi pritaikyti namus naujokynui. Šiauliečių buvo itin gerbiamas ir mylimas.
Vėliau buvo Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos vikaras (iki 2003 m.), šešerius metus – provincijolo asistentas Vilniuje. Atlikęs šią tarnystę, vėl grįžo į Šiaulius, kur tarnavo iki 2014 metų.

Šiaulių vyskupijos inf.

 

T. Pauliuščenkos nuotr.

Komentarai

Skip to content