Kviečiame prisijungti prie bibliotekos komandos

Darbo skelbimai
Biblioteka

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka ieško naujo kolektyvo nario

Kokios bus Tavo pagrindinės atsakomybės ir užduotys?

 • Analizuoti galimybes gauti finansavimą iš tarptautinių bei nacionalinių fondų, programų, organizacijų, rėmėjų ir pan.
 • Inicijuoti, koordinuoti ir vykdyti tarptautinius ir nacionalinius projektus.
 • Rengti mokymų programas, vesti / organizuoti mokymus, teikti bibliotekų specialistams metodinę, informacinę, organizacinę, konsultacinę pagalbą projektinės veiklos klausimais.
 • Dalyvauti inicijuojant, organizuojant ir koordinuojant Bibliotekos kultūrines, edukacines, informacines veiklas.

Ko tikimės iš Tavęs?

 • Esi įgijęs (-usi) aukštąjį universitetinį socialinių ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ir turi bent vienų metų projektų rengimo darbo patirtį.
 • Išmanai projektinės veiklos inicijavimo, organizavimo, valdymo, administravimo teorinius ir praktinius metodinius principus.
 • Gebi rengti ir įgyvendinti projektus.
 • Moki kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstai mintis raštu ir žodžiu, turi gerus bendravimo ir viešojo komunikavimo įgūdžius.
 • Gerai moki valstybinę lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu.
 • Moki dirbti „Microsoft Office“ programų paketu, naudotis informacijos paieškos, sisteminimo ir apdorojimo technologijomis.

Ką mes pažadame Tau?

 • Įdomų ir nemonotonišką darbą.
 • Galimybę generuoti ir įgyvendinti drąsias idėjas.
 • Visas darbui reikalingas priemones, techninę įrangą.
 • Sklandžią adaptaciją organizacijoje, profesionalų, draugišką kolektyvą.
 • Pastovų darbo užmokestį, socialines garantijas.
 • Galimybę tobulėti, dalyvauti mokymuose Lietuvoje ir užsienyje.

Biblioteka nuolat tobulėja ir plečia savo paslaugas. Projektinė veikla – tai galimybė realizuoti pačias netikėčiausias idėjas. Nori tapti mūsų kūrybiškos komandos dalimi? Iki kovo 17 d. el. paštu cv@savb.lt atsiųsk savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką.

Darbo sutartis – neterminuota.

Pareigybės lygis – A1.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 9,5.

Pretendentų atrankos būdas – darbo pokalbis. Apie kvietimą į darbo pokalbį iš anksto informuosime tik atrinktus kandidatus CV nurodytu elektroniniu paštu.

Kokios bus Tavo pagrindinės atsakomybės ir užduotys?

 • Plėtoti ir organizuoti kultūrinę, edukacinę ir informacinę Amerikos skaityklos veiklą.
 • Plėtoti ir palaikyti bendradarbiavimo ryšius su organizacijomis, įstaigomis bei pavieniais asmenimis iš JAV.
 • Teikti Regiono bibliotekų specialistams metodinę, informacinę, konsultacinę pagalbą savo kompetencijų klausimais.
 • Aptarnauti, konsultuoti lankytojus.
 • Prireikus atlikti vertimus Bibliotekos reikmėms iš lietuvių kalbos į anglų kalbą ir iš anglų kalbos į lietuvių kalbą.

Ko tikimės iš Tavęs?

 • Esi įgijęs (-usi) aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
 • Gebi rengti neformaliojo švietimo programas, vesti edukacijas.
 • Gerai moki valstybinę lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu kaip C1 lygiu.
 • Moki dirbti „Microsoft Office“ programų paketu, naudotis informacijos paieškos, sisteminimo ir apdorojimo technologijomis.

Ką mes pažadame Tau?

 • Įdomų ir nemonotonišką darbą.
 • Galimybę generuoti ir įgyvendinti drąsias idėjas.
 • Visas darbui reikalingas priemones, techninę įrangą.
 • Sklandžią adaptaciją organizacijoje, profesionalų, draugišką kolektyvą.
 • Pastovų darbo užmokestį, socialines garantijas.
 • Galimybę tobulėti, dalyvauti mokymuose Lietuvoje ir užsienyje.

Nori tapti mūsų kūrybiškos komandos dalimi? Iki kovo 31 d. el. paštu cv@savb.lt atsiųsk savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką.

Darbo sutartis – neterminuota.

Pareigybės lygis – A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,75.

Pretendentų atrankos būdas – darbo pokalbis. Apie kvietimą į darbo pokalbį iš anksto informuosime tik atrinktus kandidatus CV nurodytu elektroniniu paštu.

Skip to content