Kviečiame prisijungti prie bibliotekos komandos

Darbo skelbimai
Biblioteka

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka ieško naujų kolektyvo narių į šias pareigybes:

Kokios bus Tavo pagrindinės atsakomybės ir užduotys?
• Tvarkyti, saugoti Senųjų spaudinių fondo dokumentus, organizuoti jų pristatymus visuomenei.
• Skaitmeninti kultūros paveldo objektus. Dalyvauti suskaitmeninto kultūros paveldo sklaidos ir įveiklinimo veiklose.
• Tvarkyti skaitmeninę bibliotekos fototeką.
• Aptarnauti bibliotekos lankytojus.
• Dalyvauti įgyvendinant įvairias Bibliotekos kultūrines, edukacines, informacines veiklas.

Ko tikimės iš Tavęs?
• Esi įgijęs (-usi) aukštąjį išsilavinimą (istorijos, krašto paveldo studijų kryptis būtų privalumas).
• Moki dirbti Microsoft Office programų paketu.
• Gerai moki valstybinę lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
• Turi gerus bendravimo ir viešojo komunikavimo įgūdžius.
• Nori mokytis naujų dalykų, esi iniciatyvus, kruopštus ir atsakingas.
• Privalumas – darbo patirtis bibliotekoje, muziejuje, archyve ar kitoje kultūros įstaigoje.

Ką mes pažadame Tau?
• Galimybę tobulėti, dalyvauti mokymuose Lietuvoje ir užsienyje.
• Visas darbui reikalingas priemones, techninę įrangą.
• Sklandžią adaptaciją organizacijoje, profesionalų, draugišką kolektyvą.
• Pastovų darbo užmokestį, socialines garantijas.
• Galimybę įgyvendinti savo naujas profesines idėjas ir dalytis patirtimi.

Biblioteka nuolat tobulėja ir plečia savo paslaugas ieškodama naujų sprendimų. Domiesi istorija ir skaitmeninėmis technologijomis? Junkis prie mūsų komandos!
Iki gruodžio 31 d. el. paštu cv@savb.lt atsiųsk savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką.

Darbo sutartis – neterminuota.
Pareigybės lygis – A2.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,25.

Pretendentų atrankos būdas – darbo pokalbis. Apie kvietimą į darbo pokalbį iš anksto informuosime tik atrinktus kandidatus CV nurodytu elektroniniu paštu.

Kokios bus Tavo pagrindinės atsakomybės ir užduotys?
• Užtikrinti teisiškai tvarkingą ir savalaikį Bibliotekos veiklos reglamentavimą, Bibliotekos rengiamų dokumentų atitiktį norminių teisės aktų reikalavimams;
• Teikti Bibliotekos darbuotojams teisines konsultacijas viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo klausimais, kontroliuoti viešųjų pirkimų organizavimo procedūras;
• Vykdyti asmens duomenų pareigūno funkcijas;
• Vykdyti asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją Bibliotekoje, funkcijas;
• Prižiūrėti vidaus kontrolės įgyvendinimą Bibliotekoje, atlikti nuolatinę vidaus kontrolės stebėseną ir analizę.

Ko tikimės iš Tavęs?
• Esi įgijęs (-usi) aukštąjį išsilavinimą;
• Gerai išmanai Darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą;
• Išmanai Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, darbo santykius, sutarčių teisę;
• Gerai moki valstybinę lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;
• Moki naudotis informacijos ir komunikacijos technologijomis, dirbi „Microsoft Office“ programų paketu;
• Gebi savarankiškai valdyti, kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Ką mes pažadame Tau?
• Įdomų ir nemonotonišką darbą;
• Galimybę generuoti ir įgyvendinti idėjas;
• Visas darbui reikalingas priemones, techninę įrangą;
• Sklandžią adaptaciją organizacijoje, profesionalų, draugišką kolektyvą;
• Pastovų darbo užmokestį, socialines garantijas.

Nori prisijungti prie mūsų komandos?
Iki gruodžio 31 d. el. paštu cv@savb.lt atsiųsk savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką.

Darbo sutartis – neterminuota.
Ne visas darbo laikas (20 val. per savaitę).
Pareigybės lygis – A2.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 8,00.

Pretendentų atrankos būdas – darbo pokalbis. Apie kvietimą į darbo pokalbį iš anksto informuosime tik atrinktus kandidatus CV nurodytu elektroniniu paštu.

Komentarai

Skip to content