Kviečiame prisijungti prie bibliotekos komandos

Darbo skelbimai
Biblioteka

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka ieško naujų kolektyvo narių į šias pareigybes:

Kokios bus Tavo pagrindinės atsakomybės ir užduotys?

 • Rengti ir įgyvendinti edukacines programas ir veiklas, skatinančias medijų, informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) pažinimą;
 • Įveiklinti techninę ir programinę įrangą (planšetės, VR akiniai, 3D spausdintuvai ir pan.) neformaliojo švietimo veiklose;
 • Rengti ir vykdyti projektus ir priemones, susijusias su medijomis ir IKT;
 • Kurti ir apdoroti vaizdinę medžiagą (nuotraukos, vaizdo įrašai).

Ko tikimės iš Tavęs?

 • Esi įgijęs (-usi) aukštąjį išsilavinimą;
 • Domiesi medijomis, įvairiomis technologijomis ir jų pritaikymu praktinėje veikloje, esi kūrybiškas;
 • Gebi priimti savarankiškus sprendimus ir dirbti komandoje;
 • Turi gerus bendravimo ir viešojo komunikavimo įgūdžius;
 • Gerai moki valstybinę lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;
 • Moki dirbti MS Office programų paketu, vaizdo ir garso įrašų redagavimo programomis.

Ką mes pažadame Tau?

 • Įdomų ir nemonotonišką darbą;
 • Galimybę generuoti ir įgyvendinti idėjas;
 • Visas darbui reikalingas priemones, techninę įrangą;
 • Sklandžią adaptaciją organizacijoje, profesionalų, draugišką kolektyvą;
 • Pastovų darbo užmokestį, socialines garantijas;
 • Galimybę tobulėti, dalyvauti mokymuose Lietuvoje ir užsienyje.

 

Nori prisijungti prie mūsų komandos?

Iki rugpjūčio 31 d. el. paštu cv@savb.lt atsiųsk savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką.

Darbo sutartis – neterminuota.

Pareigybės lygis – A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –  nuo 7,00.

Pretendentų atrankos būdas – darbo pokalbis. Apie kvietimą į darbo pokalbį iš anksto informuosime tik atrinktus kandidatus CV nurodytu elektroniniu paštu.

Kokios bus Tavo pagrindinės atsakomybės ir užduotys?

 • Inicijuoti, rengti, koordinuoti ir įgyvendinti Bibliotekos neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklas medijų ir informacinio raštingumo (MIR) srityje;
 • Palaikyti bendradarbiavimo ryšius su įstaigomis ir organizacijomis, veikiančiomis bibliotekų ir MIR srityje;
 • Rengti ir įgyvendinti projektus, renginius, mokymus ir kitas priemones;
 • Konsultuoti bibliotekų specialistus MIR klausimais.

Ko tikimės iš Tavęs?

 • Esi įgijęs (-usi) aukštąjį išsilavinimą;
 • Domiesi medijomis, informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, išmanai jų veikimo ir taikymo praktinėje veikloje principus;
 • Moki dirbti MS Office programų paketu, vaizdo ir garso įrašų redagavimo programomis;
 • Gerai moki valstybinę lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;
 • Turi gerus bendravimo ir viešojo komunikavimo įgūdžius.

Ką mes pažadame Tau?

 • Įdomų ir nemonotonišką darbą;
 • Galimybę generuoti ir įgyvendinti idėjas;
 • Visas darbui reikalingas priemones, techninę įrangą;
 • Sklandžią adaptaciją organizacijoje, profesionalų, draugišką kolektyvą;
 • Pastovų darbo užmokestį, socialines garantijas;
 • Galimybę tobulėti, dalyvauti mokymuose Lietuvoje ir užsienyje.

Nori prisijungti prie mūsų komandos?

Iki rugpjūčio 31 d. el. paštu cv@savb.lt atsiųsk savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką.

Darbo sutartis – neterminuota.

Pareigybės lygis – A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 7,00.

Pretendentų atrankos būdas – darbo pokalbis. Apie kvietimą į darbo pokalbį iš anksto informuosime tik atrinktus kandidatus CV nurodytu elektroniniu paštu.

Kokios bus Tavo pagrindinės atsakomybės ir užduotys?

 • Užtikrinti teisiškai tvarkingą ir savalaikį Bibliotekos veiklos reglamentavimą, Bibliotekos rengiamų dokumentų atitiktį norminių teisės aktų reikalavimams;
 • Teikti Bibliotekos darbuotojams teisines konsultacijas viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo klausimais, kontroliuoti viešųjų pirkimų organizavimo procedūras;
 • Vykdyti asmens duomenų pareigūno funkcijas;
 • Vykdyti asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją Bibliotekoje, funkcijas;
 • Prižiūrėti vidaus kontrolės įgyvendinimą Bibliotekoje, atlikti nuolatinę vidaus kontrolės stebėseną ir analizę.

Ko tikimės iš Tavęs?

 • Esi įgijęs (-usi) aukštąjį išsilavinimą;
 • Gerai išmanai Darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą;
 • Išmanai Lietuvos Respublikos  viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, darbo santykius, sutarčių teisę;
 • Gerai moki valstybinę lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;
 • Moki naudotis informacijos ir komunikacijos technologijomis, dirbi „Microsoft Office“ programų paketu;
 • Gebi savarankiškai valdyti, kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Ką mes pažadame Tau?

 • Įdomų ir nemonotonišką darbą;
 • Galimybę generuoti ir įgyvendinti idėjas;
 • Visas darbui reikalingas priemones, techninę įrangą;
 • Sklandžią adaptaciją organizacijoje, profesionalų, draugišką kolektyvą;
 • Pastovų darbo užmokestį, socialines garantijas.

Nori prisijungti prie mūsų komandos?

Iki rugpjūčio 31 d. el. paštu cv@savb.lt atsiųsk savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką.

Darbo sutartis – neterminuota.

Pareigybės lygis – A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –  nuo 8,00.

Pretendentų atrankos būdas – darbo pokalbis. Apie kvietimą į darbo pokalbį iš anksto informuosime tik atrinktus kandidatus CV nurodytu elektroniniu paštu.

Komentarai

Skip to content