Інформація для громадян України!

Akcija
Biblioteka

mygtukas

 

 

 

Безкоштовні електронні книги українською мовою:

 

Окружна бібліотека ім. Повіласа Вишинського міста Шяуляй (Аушрос алея, 62) пропонує Громадянам України, які прибули в наше місто свої безкоштовні послуги:

 • читацький квиток;
 • уроки литовської мови (початковий курс, допоміжна мова – російська). Реєстрація: за тел. 523748, ел. пошта: r.gedrimas@savb.lt, Робертас;
 • сканування, копіювання та роздрукування документів;
 • інтернет та можливість користуватися комп’ютером;
 • книги різними мовами, багату колекцію вінілових платівок, відео фільмів тощо;
 • доступ до литовських та зарубіжних баз даних, де можна знайти електронні книги, наукові статті та інші джерела інформації різної тематики;
 • цікаві навчальні заняття для дітей;
 • ігрова та сенсорна кімната з різноманітними іграшками для дітей молодшого віку (кінетичний пісок, Лего, тактильні книги та ін.).
 • для дітей середнього та старшого віку:
 • настільні та інтерактивні ігри;
 • заняття з конструювання та програмування Лего роботів, ігри віртуальної реальності (російською та англійською мовами). Реєстрація за тел. +370 415 23759;
 • маленький кінотеатр для перегляду фільмів.

Окружна публічна бібліотека ім. Повіласа Вишинського м. Шяуляй у співпраці з Академією Вільнюського університету м. Шяуляй організовує Сенсорні читання для дітей (до 10 років) до прибули з України.

Участь у читаннях допомагає дитині заспокоїтися, покращує її емоційний стан, заохочує активне спілкування з однолітками, а також розвиває уяву та основні сенсорні системи.

Кожне заняття складається з 3 частин: читання тексту (казки), практичне завдання пов’язане із сюжетом та ігрові елементи. Під час читання для візуалізації використовуються предмети, які залучають різні органи чуття дитини (зір, слух, нюх, дотик, смак), що сприяє підвищенню зацікавленості в тому, що відбувається, і дозволяє не тільки зрозуміти текст, слухаючи його, а й відчути через інші системи сприйняття .

Сенсорні читання організуються російською та українською мовами. Ці заняття підходять дітям, які мають емоційні проблеми, і навіть дітям із розладами аутистичного спектра. У заняттях можуть брати участь діти однієї сім’ї чи група дітей.

Більш повну інформацію Вам нададуть:

 • співробітники відділу дитячої та юнацької літератури, тел. 8415 23759, ел. пошта: vaikuskyrius@savb.lt
 • доктор наук Маргарита Юрявічене, викладач Академії Вільнюського університету м. Шяуляй, тел. 8 683 57173

Запрошуємо мам, які читають українською та російською мовами, допомогти нам в організації читань.

Бібліотека – велика, світла та затишна. Тут Ви зможете відпочити, поспілкуватися, познайомитись, ознайомитись з виставками, брати участь у культурних заходах тощо.

 

Наші співробітники розмовляють англійською та російською мовами.

На всі Ваші запитання дадуть відповідь:

 • Катерина (російська мова) за тел. 371713, prakapene@savb.lt
 • Інга (англійська мова) за тел. 523748 , i.petkunaite@savb.lt
 • співробітники реєстратури після прибуття до бібліотеки

Приходьте, ми на Вас чекаємо.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Окружная библиотека им. Повиласа Вишинского города Шяуляй (Аушрос аллея, 62) предлагает прибывшим в наш город Гражданам Украины свои бесплатные услуги:

 • читательский билет;
 • уроки литовского языка (начальный курс, вспомогательный язык – русский). Регистрация: по тел. 523748, эл. почта: r.gedrimas@savb.lt, Робертас ;
 • сканирование, копирование и распечатку  документов;
 • интернет и возможность пользоваться компьютером;
 • книги на разных языках, богатую коллекцию виниловых пластинок, видео фильмов и т. д.;
 • доступ к литовским и зарубежным базам данных, где можно найти электронные книги, научные статьи и другие источники информации разной тематики;
 • занимательные обучающие занятия для детей;
 • игровая и сенсорная комната с разнообразными игрушками для детей младшего возраста (кинетический песок, Лего, тактильные книги и др.).
 • для детей среднего и старшего возраста:
  • настольные и интерактивные игры;
  • занятие по конструированию и програмированию Лего роботов, игры виртуальной реальности (на русском и английском языках). Регистрация по тел. +370 415 23759;
 • маленький кинозал для просмотра фильмов.

Окружная публичная библиотека им. Повиласа Вишинскиса г. Шяуляй  в сотрудничестве с Академией Вильнюсского университета г. Шяуляй организует Сенсорные чтения для детей (до 10 лет) прибывших из Украины.

Участие в чтениях помогает ребёнку успокоиться, улучшает его эмоциональное состояние, поощряет активное общение со сверстниками, а также развивает воображение и основные сенсорные системы.

Каждое занятие состоит из 3 частей: чтение текста (сказки), практическое задание связанное с сюжетом и игровые элементы. Во время чтения для визуализации используются предметы, которые задействуют различные органы чувств ребёнка (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус), что способствует повышению заинтересованности в происходящем, и позволяет не только понять текст, слушая его, но и ощутить через другие системы восприятия.

Сенсорные чтения организуются на русском и украинском языках. Эти занятия подходят детям, имеющим эмоциональные проблемы, а также детям с расстройствами аутистического спектра. В занятиях могут участвовать дети одной семьи или группа детей.

Более полную информацию Вам предоставят:

 • сотрудники отдела детской и юношеской литературы, тел. 8 415 23759, ел. почта: vaikuskyrius@savb.lt
 • доктор наук Маргарита Юрявичене, преподаватель Академии Вильнюсского университета г. Шяуляй, тел. 8 683 57173

Приглашаем мам, читающих на украинском и русском языках, помочь нам в организации чтений. 🙂

Библиотека – большая, светлая и уютная. Здесь Вы сможете отдохнуть, пообщаться, познакомиться, ознакомиться с выставками, участвовать в культурных меропиятиях и т. д.

 

Наши сотрудники говорят на английском и русском языках.

На все Ваши вопросы ответят:

 • Екатерина (русский язык) по тел.  371713, prakapene@savb.lt
 • Инга (английский язык) по тел. 523748 , i.petkunaite@savb.lt
 • по прибытии в библиотеку сотрудники регистратуры

Приходите, мы Вас ждём.

 

————————————————

Sąmoningumo namai „Valandėlė sau“ – terapiniai pašnekesiai ukrainiečiams.

Nemokamos elektroninės knygos ukrainiečių kalba:

 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (Aušros al. 62) erdvi, šviesi ir jauki. Tai puiki vieta susiburti, rasti bendraminčių, susipažinti su vietos bendruomenėmis, sužinoti naujienas, dalyvauti kultūrinėse veiklose, rasti sau reikalingą informaciją ar tiesiog ramiai ir saugiai praleisti laisvalaikį.

Biblioteka atvira Šiauliuose prieglobstį radusiems Ukrainos gyventojams ir kviečia NEMOKAMAI naudotis teikiamomis paslaugomis:

 • nemokamai išduodami skaitytojo pažymėjimai;
 • lietuvių kalbos pradmenų mokymai (mokytojas – Robertas Gedrimas, tel. +370 415 23748, r.gedrimas@savb.lt, mokymai vedami rusų kalba);
 • dokumentų kopijavimas ir skenavimas;
 • viešoji interneto prieiga ir naudojimasis kompiuteriais;
 • bibliotekų fonduose sukauptos knygos ir periodiniai leidiniai įvairiomis kalbomis, filmai, turtinga vinilinių plokštelių kolekcija;
 • prieiga prie duomenų bazių lietuvių ir užsienio kalbomis, kuriose galima rasti elektronines knygas, mokslinius straipsnius ir kitus informacijos šaltinius įvairiomis temomis;
 • žaidimų erdvė su žaislais (kinetiniu smėliu, LEGO konstruktoriais, taktilinėmis knygomis) ir Sensorinis kambarys vaikams iki 10 metų;
 • vyresnio amžiaus vaikams:
  • stalo ir interaktyvūs žaidimai;
  • robotikos (robotų konstravimo ir programavimo), virtualios realybės užsiėmimai. Užsiėmimai vedami anglų ir rusų kalbomis. Registracija tel. +370 415 23759.
 • filmų peržiūra kino salėje;
 • sensoriniai skaitymai vaikams:

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka ir Vilniaus universiteto Šiaulių akademija organizuoja sensorinius skaitymus ukrainiečių vaikams.

Užsiėmimą sudaro trys dalys: istorijos skaitymas pasitelkiant pojūčius, praktinė užduotis pagal knygos tekstą ir žaidimai. Skaitomos vaikams skirtos istorijos. Skaitymą lydi ir iliustruoja įvairios vizualinės, taktilinės ir kitokios sensorinės priemonės, skatinančios vaikų susidomėjimą ir padedančios skaitomą tekstą suvokti ne tik klausa, bet ir kitais pojūčiais (rega, lytėjimu, uosle, skoniu). Sensoriniai skaitymai padeda nusiraminti, gerina vaiko emocinę būklę, skatina bendrauti su bendraamžiais, taip pat lavina vaizduotę ir sensorinį (regimąjį, girdimąjį, lytėjimo ir kt.) suvokimą. Užsiėmimai vyks rusų (pagal galimybės ir ukrainiečių) kalba, kad vaikai galėtų lengvai suprasti skaitomą istoriją ir įsitraukti į vaidmenų žaidimus.

Dėl išsamesnės informacijos kviečiame kreiptis šiais kontaktais: ŠAVB Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius, tel. 8 415 23759 arba el. paštu vaikuskyrius@savb.lt., dr. Margarita Jurevičienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dėstytoja, tel. 8 683 57173.

 

Mūsų darbuotojai kalba anglų ir rusų kalbomis.

Jeigu turite klausimų, kreipkitės:

 • Ekaterina (konsultacijos rusų kalba), tel. +370 413 71713, el. p.: e.prakapene@savb.lt
 • Inga (konsultacijos anglų kalba), tel. +370 415 23748, el. p.: i.petkunaite@savb.lt
 • Atėjus į biblioteką – teirautis registratūroje.

————————————————–

 

Komentarai

Skip to content