Leidinių paroda „Lietuvių kalbos gramatika: vadovėliai ir monografijos“

Paroda
2023-03-06 / 2023-03-06
Bibliotekos III aukštas

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos III a. galerijoje atidaryta leidinių paroda „Lietuvių kalbos gramatika: vadovėliai ir monografijos“, skirta Lietuvių kalbos dienoms paminėti. Parodoje eksponuojamos knygos iš bibliotekos senųjų leidinių, emigrantės literatūros bei saugyklos fondų.

Paroda kviečia susipažinti su lietuvių kalbos vadovėliais, gramatikomis. Pirmoji lietuvių kalbos gramatika „Grammatica Litvanica“ išleista 1653 metais. Ją lotynų kalba parašė Karaliaučiaus universiteto filosofijos magistras, Tilžės lietuvių parapijos klebonas Danielius Kleinas (1609–1666). Parodoje eksponuojami šios gramatikos fotografuotini tekstai ir vertimai, išleisti 1957 metais Valstybinėje politinės ir mokslinės literatūros leidykloje.

Parodoje galima susipažinti su elementoriumi, kurį parašė Povilas Višinskis. Tyrinėtojai teigia, kad šis „Elementorius“ buvo vienas geriausių spaudos atgavimo laikotarpio vadovėlių Lietuvoje, išleistas 1905 m. Vilniuje P. Višinskio įkurtos knygų leidimo bendrovės „Šviesa“. Vėliau, po P. Višinskio mirties, jis buvo leidžiamas pakartotinai . Paskutinė jo laida pasirodė 1916 m., o naudojamas buvo net iki 1918–1919 metų. Dauguma šių elementorių, kaip nurodo tyrinėtojai, buvo spausdinti 7,5–8 tūkst. egzempliorių tiražu.

Parodoje taip pat galima susipažinti su J. Damijonaičio išleistais lietuvių kalbos gramatikos vadovėliais. J. Damijonaitis skleidė Jono Jablonskio sudarytos lietuvių kalbos gramatikos mokslą, terminologiją ir kūrė gramatikos mokymo metodiką. Parodoje eksponuojami J. Murkos lietuvių kalbos vadovėliai, išleisti 1917, 1921, 1927, 1928 metais. J. Murka Šiauliuose praleido brandžiausius savo gyvenimo ir veiklos metus. 1918–1921 m. J. Murka dėstė lietuvių kalbą Šiaulių gimnazijoje. 1921–1922 m. jis dirbo Dotnuvos žemės ūkio mokykloje. 1922–1923 m. – Šiaulių mokytojų seminarijoje, o 1926–1927 m. mokytojavo Šiaulių suaugusiųjų gimnazijoje.

Parodoje galima pamatyti ir unikalių lietuvių kalbos vadovėlių, išleistų Čikagoje, Toronte, Miunchene ir Štutgarte. Parodoje eksponuojamas A. Rinkūno trijų dalių lietuvių kalbos vadovėlis „Kregždutė“ (1963), gausiai iliustruotas T. Valiaus piešiniais ir Lietuvos vaizdais. Vadovėlis specialiai parengtas pagal naujausias JAV ir Kanados lietuvių mokyklų programas.

Į mokyklos suolą mintimis nusikelti leis daugeliui visam gyvenimui įsiminti sovietinio laikotarpio bei po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1991 metais išleisti lietuvių kalbos vadovėliai.

Aplankyti parodą nemokamai galima pirmadieniais–penktadieniais nuo 10 iki 19 val. ir sekmadieniais nuo 10 iki 17 val.

Parodą parengė vyr. bibliotekininkė Laima Naujokienė ir vyresn. bibliotekininkė Danguolė Gaubienė.

I. Slonksnytės nuotr.

Komentarai

Skip to content