Tautinės valstybės ideologijos pamatų kūrėjui Vladui Putvinskiui-Pūtviui – 150

Paroda
2024-01-01 / 2024-01-02
III aukšto galerija

Tauta be dvasios riterių, be idėjinės aristokratijos turi žūti… Tautinis riteriškumas miršta, žuvus tautinei sąmonei… ir paskutiniajam riteriui įstojus tarnybon vadovauti despoto vergų armijai…

Vladas Putvinskis-Pūtvis

Siekiant Lietuvos visuomenei aktualizuoti V. Putvinskio-Pūtvio iniciatyvas žemės ūkio, švietimo, kultūros, sporto, gynybinių pajėgumų stiprinimo, Lietuvos teritorinio vientisumo su Klaipėdos kraštu ir sostine Vilniuje srityse, LR Seimas 2023-uosius paskelbė Vlado Putvinskio-Pūtvio metais.

Spaudinių paroda veiks III aukšto fojė iki 2023 m. gruodžio 31 dienos.

spaudinių paroda spaudinių paroda

Komentarai

Skip to content