Tautinės valstybės ideologijos pamatų kūrėjui Vladui Putvinskiui-Pūtviui – 150

Paroda
III aukšto galerija

Tauta be dvasios riterių, be idėjinės aristokratijos turi žūti… Tautinis riteriškumas miršta, žuvus tautinei sąmonei… ir paskutiniajam riteriui įstojus tarnybon vadovauti despoto vergų armijai…

Vladas Putvinskis-Pūtvis

Siekiant Lietuvos visuomenei aktualizuoti V. Putvinskio-Pūtvio iniciatyvas žemės ūkio, švietimo, kultūros, sporto, gynybinių pajėgumų stiprinimo, Lietuvos teritorinio vientisumo su Klaipėdos kraštu ir sostine Vilniuje srityse, LR Seimas 2023-uosius paskelbė Vlado Putvinskio-Pūtvio metais.

Spaudinių paroda veiks III aukšto fojė iki 2023 m. gruodžio 31 dienos.

spaudinių paroda spaudinių paroda

Komentarai

Skip to content