Lolitos Brazos knygos ženklai

2017-01-04 / 2017-01-04
Knygos grafikos centras

2017 m. sausio mėnesį dailininkė ir pedagogė, Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo narė Lolita Braza pristatė pačios sukurtų ekslibrisų parodą „Ekslibrisas – geriau nei sriuba“. Parodai įprasminti išleistas darbų katalogas.

Iškalbinga Lolitos grafika

Lolita Putramentienė-Braza gimė 1964 m. birželio 2 d. Bauskės mieste, Latvijoje. Save laiko žiemgale, kilusia iš Pasvalio krašto. Ekslibrisais susidomėjo besimokydama Šiaulių vaikų dailės mokykloje. Apie savo kelią į ekslibrisą L. Putramentienė-Braza rašė: „Pradžių pradžia buvo graudžiai juokinga. Tada mokėsi šeštoj klasėj. Pas draugą pamatė iš užsienio parvežtą tokį antspaudėlį su kuriuo galima buvo knygas antspauduoti ar kitaip žymėti. Tas antspaudas buvo su drambliuku ar kažkokiu kitu gyvūnėliu. Ją tai labai suintrigavo. Aišku, tada tokie buvo laikai, kad tik iš bulvės pasigaminęs antspauduką galėjai juo žymėti knygas. Kaip sykis, pasitaikė po ranka antspaudėlis „Uplačeno VLKJS“. Ir ji su tuo antspaudėliu apie 200 knygų iš tėvo bibliotekos suantspaudavo. Žinoma, po to jai teko jas trinti. Aišku, ten tas rašalas nebeišsitrynė, tai pratrynė kiaurai skyles. Suprantama, tai buvo iš nuoširdaus nežinojimo. Bet mintis pasidaryti pačiai knygos antspaudą nedavė ramybės. Ir tai jai pavyko padaryti pradėjus mokytis grafikos Šiaulių vaikų dailės mokykloje. Dailininkas E. Juchnevičius pirmąkart atnešęs linoleumą parodė kaip jį raižyti. Tiesa, iš pradžių buvo sunku, linoleumas kietas, kalteliai prastai išgaląsti. Teko pavargti. Visos rankos nuo raižymo buvo kruvinos, apimdavo nusivilimas, koks čia menas ta grafika. Linoleumas kietas, kaltas neklauso, slysta per jo paviršių, pritrintos ant delnų pūslės, krumpliai nutarkuoti. Bet ko gero taip turėjo būti“. Gal likimas, gal apsipratimas su tuo, bet Lolita buvo atkakli, nepasidavė ir tapo grafike. Pirmąjį  ekslibrisą išraižė 1978 metais.

1987 m. Lolita baigė Šiaulių pedagoginio instituto (dabar Šiaulių universiteto) dailės fakultetą. Besimokydama šio instituto dailės fakulteto trečiame kurse aktyviai kūrė ekslibrisus. Paskatinta vadovo, grafiko, doc. R. Buivydo baigiamajam darbui pasirinko ekslibrisą. Ji linoraižinio technika sukūrė dešimt didelio formato ekslibrisų Šiaulių pedagoginio instituto darbuotojams ir šios mokymo įstaigos bibliotekai. L. Putramentienė-Braza iki 2017 m. gruodžio mėn. sukūrė 430 knygos ženklų. Daugiausia ekslibrisų išraižė lino raižinio technika, kelis sukūrė monotipijos technika, sausa adata ir medžio raižinio technika. Yra sukūrusi keletą PF, miniatiūrų, atvirukų, taip pat kuria frotažus, vokus ir skirtukus knygoms.

Lolita nuo 1986 m. dalyvauja ekslibrisų parodose. Pirmąją personalinę parodą surengė 1988 m. birželio-liepos mėn. Pakruojo centrinėje bibliotekoje. Joje buvo eksonuota daugiau kaip 30 daugiausia lino raižinio technika sukurtų knygos ženklų, skirtų žinomiems respublikos kultūros ir visuomenės veikėjams, dailininkams, kolekcininkams. Parodai buvo pateikti L. Putramentienės-Brazos sukurti knygos ženklai, mažosios grafikos kūriniai. Iš jų išsiskyrė dailininkės kraštiečių susitikimui Pakruojyje 1988 m. pagal poeto E. Mieželaičio žodžius sukurtas kvietimas: „ČIA LIETUVA. / ČIA LIETUS LYJA. / LAUKAS. RUGIAI  IŠPLAUKIA / PLAUKIOJA DRUGIAI. / LIETUVA – GERIAUSIAS / MANO DRAUGAS.“

L. Putramentienės-Brazos sukurti knygos ženklai ir mažosios grafikos darbai buvo eksponuoti personalinėse ir bendrose parodose Šiauliuose (1986, 1989, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2006, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 2017), Pakruojyje (1989, 1990), Jonavoje (1989), Vilniuje (1993), Kintuose, Vydūno muziejuje (2000), Pasvalio r. Dagių bibliotekoje (2009), Kėdainiuose (2011), Šakių r. Zypliuose (2014, 2017), Jurbarke, V. Grybo muziejuje (2014), Pasvalyje (2014, 2015), Lenkijoje (1992, 1994, 1995) ir kt.

L. Putramentienė-Braza dalyvavo respublikiniuose ir tarptautiniuose ekslibrisų konkursuose „Pakruojo rajono centrinei bibliotekai-50“ (Pakruojis, 1989), I-oje ekslibrisų trienalėje-konkurse „Vilnius-Metropolis Lituaniae“ (1989), „Lietuvos rašytojai“ (Vilnius, 1989), „Priekulei – 450“ (Priekulė, 1990), „Stasys Ušinskas. In memoriam“ (Pakruojis, 1990), „Vydūnui-125“ (Šilutė, 1993), „Ex libris. Kryžių kalnas. Šiauliai“ (1993), „Daukantui-200“ (Šiauliai, 1993), „Augustow-94“ (Lenkija, 1994), Galerija „Laiptai“ (Šiauliai, 1997, paskatinamoji premija) ir kt. 2015 m. Šiaulių rajono viešosios bibliotekos surengtame respublikinime ekslibrisų konkurse Vlado Vitkausko bibliotekai L. Putramentienės-Brazos sukurtas šiai bibliotekai ekslibrisas pelnė pirmąją vietą.

L. Putramentienės-Brazos sukurti ekslibrisai pasižymi jautriu temos traktavimu, formos ir kompozicijos įvairove. Juose dominuoja magiškų dėmių, linijų ir neįprastų faktūrų jungtis, originaliai ir išradingai perteikiama mintis, kūrinio personažas. Dailininkė šiuose grafikos lakšteliuose įveda kelias spalvas, sukurdamas nuotaikos ir siužeto harmoniją. Kiekvienam savo kūriniui autorė stengiasi suteikti skirtingą charakterį, vykusiai derina įvairius simbolius ir ženklus. Savitai, kartais net šmaikščiai atskleisdama knygos savininko, kuriam skirtas ekslibrisas, pasaulį, pomėgius.  Kaip teigia pati dailininkė, jos kūrybiniai ieškojimai vyksta dviem kryptimis. Pirma – kai sugalvoja motyvą ir pritaiko jį konkrečiam asmeniui, antra – kai jau numatytam asmeniui reikia sukurti ekslibrisą. Pastarasis ieškojimas jai ne tik įdomesnis, bet ir sunkesnis, nes reikalauja gilesnių apibendrinimų, kūrybinės išmonės, meistriškumo.  

L. Putramentienė-Braza dalyvauja „Žiemgalos“ draugijos, humanitarinės studijos „Plėviasparniai“, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo veikloje. Viena iš įdomesnių Lolitos veiklos krypčių – edukacijos vaikams ir suaugusiems, dalyvavimas ekslibrisų parodose, bienalėse ir konkursuose. Ji rengia parodas, organizuoja edukacines programas vaikams ir suaugusiems, kūrybines dirbtuves, susitikimus su dailininkais, ekslibrisų kūrėjais.

2016 m. rugsėjo 9 d. L. Putramentienė-Braza dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos skaitymo festivalyje „Aš žinau, ką skaitei aną vasarą“ ir surengė kūrybines dirbtuves „Sukurk ekslibrisą sau“. Tų pačių metų  rugsėjo 4 d. Šakių viešojoje bibliotekoje L. Putramentienė-Braza mokė kurti ekslibrisą monotipijos technika. 2016 m. spalio 6 d. ji lankėsi Klaipėdos apskrities viešosios bibliotekos I. Simonaitytės bibliotekos organizuotoje knygų mugėje ir surengė kūrybines dirbtuves „Sukurk ekslibrisą sau“. 2016 m. lapkričio 19 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos knygų mugėje „Skaityk – būk asmenybė!“ vyko edukaciniai užsiėmimai, kuriuose padedami dailininkės L. Putramentienės-Brazos ekslibrisus kūrė suaugusieji ir vaikai. 2017 m. rugpjūčio mėnesį dailininkė dalyvavo Šakių rajone Zyplių dvare surengtame plenere, kūrybinėse dirbtuvėse mokė Šakių ir aplinkinių rajonų žmones sukurti ekslibrisą. Tų pačių metų spalio 24 d. L. Putramentienė-Braza susitiko su Šiaulių miesto savivaldybės bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje veikiančio Senjorų rankdarbių būrėlio narėmis, joms surengė ekslibriso kūrybines dirbtuves. L. Putramentienė-Braza yra aktyvi menininkė, dalyvauja  įvairiose akcijose ir renginiuose, sukūrė proginius ekslibrisus skirtus dailininkui G. Bagdonavičiui, JAV skulptoriui, medalininkui, litvakui V. D. Brenneriui ir kitiems.

2016-2017 metais L. Putramentienė-Braza surengė 30-ies metų jubiliejinę kilnojamąją kūrybos parodą „Ekslibris geriau nei sriuba“. Parodą sudaro 17 ekslibrisų. Parodos pavadinimas atsirado netikėtai, ieškant su bibliotekininkėmis sparnuotos frazės būsimam projektui. Namo sriubos virti skubėjusiai kolegei tada kažkas mestelėjo: „Na ir eik, jeigu sriuba tau geriau negu ekslibrisas“. Ši frazė užkabino Lolitą ir nebepaleido. Tą vakarą įkvėpimo pagauta ji net parašė esė, kodėl ekslibrisas geriau negu sriuba, išraižė didžiulį plakatą ir pagaliau nusprendė kad toks jos parodos pavadinimas yra taiklus.

L. Putramentienė-Braza savo kūryboje vadovaujasi principu, kai padarai vieną ekslibrisą, antrą jau negali padaryti prasčiau. Ji viename savo interviu prisipažino, kad norisi dirbti vis geriau ir geriau. Norisi save įtvirtinti, realizuoti. Svarbiausia, nesustoti, ties pasiektu, dirbti nuolat. Toks nuolatinis darbas ir ieškojimas yra įdomesnis, nors ir sunkesnis, nes reikalauja gilesnių paieškų, apibendrinimų, kūrybinės išmonės, susikaupimo. Visa tai dailininkė ir perteikia savo mažosios grafikos miniatiūrose – ekslibrisuose.

Jonas Nekrašius

 

Komentarai

Skip to content