LPKTS Šiaulių filialui – 30 metų

Paroda, Renginys
2018-11-04
Kraštotyros ir senų leidinių skaitykla

1988 metais pakilusi tautinio Atgimimo banga sužadino viltis kovoti dėl Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo. Buvę sovietinių lagerių politiniai kaliniai ir Sibiro tremtiniai pirmieji suskato jungtis į organizaciją. Susibūrė „Tremtinio“ klubas, kurio steigiamasis suvažiavimas įvyko 1988 metų rugpjūčio 26 dieną Kaune, o tų pačių metų spalio 29 dieną buvo sušauktas pirmasis tremtinių ir politinių kalinių suvažiavimas. Lietuvos miestuose ir miesteliuose pradėjo steigtis „Tremtinio“ klubo skyriai. Klubas įkurtas ir Šiauliuose. Pirmininku išrinktas Gediminas Tamošiūnas.

1990 metais organizaciją nuspręsta pavadinti Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS). 1994 metais LPKTS tapo politine organizacija. Įsteigti Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir bendrijos Šiaulių filialai.

Filialų nariai dalyvauja politinėje veikloje, tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydžiuose „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje, žygiuose „Partizanų takais“, konferencijose, seminaruose, minėjimuose. Glaudžiai bendradarbiauja su mokyklomis, pavasarį ir rudenį organizuoja talkas tremtinių kapinėse.

Šiai sukakčiai parengta paroda. Eksponuojamos Šiauliuose gyvenančių politinių kalinių ir tremtinių leistos atsiminimų, poezijos knygos, nuotraukos, kuriose užfiksuotos įvairių veiklų akimirkos.

Paroda veiks Kraštotyros skaitykloje iki lapkričio 4 d.

Spalio 25 d. Konferencijų salėje vyko šiai sukakčiai skirtas minėjimas.

Minėjimo akimirkos:

Komentarai

Skip to content