LRT laida „Mano tėviškė“ apie Povilą Višinskį

Informacija
2018-05-01 / 2018-05-01
Biblioteka

Kviečiame pasižiūrėti LRT laidą „Mano tėviškė“, kurioje kalbama apie vieną charizmatiškiausių asmenybių, švietėjo ir literato Povilo Višinskio gyvenimo kelią.

Iš mokyklinių vadovėlių kiekvienas žinome, kad būtent Povilas į lietuvių literatūrą atvedė rašytojas moteris: ne tik Žemaitę, bet ir Šatrijos Raganą, Lazdynų Pelėdą. Pradedantiesiems rašytojams įkūręs literatų mokyklą, kurioje buvo skaitomi grožiniai kūriniai. Baigęs Šiaulių gimnaziją, kuri buvo pagrindinis švietimo židinys Vakarų Lietuvoje, nepaklūsta tėvų norui tapti kunigu, įstoja į Petrapilio universitetą, dalyvauja lietuvių studentų veikloje. Baigiamasis studijų darbas – “Antropologinė žemaičių charakteristika”, kurią iliustruoja savo darytomis nuotraukomis. Rinkdamas medžiagą, keliauja po Žemaitiją, užrašinėja tautosaką. Vienas pirmųjų fotografiją panaudoja moksliniams tyrimams. 
Gegužinių, lietuviškų spektaklių organizatorius, Šiaulių krašte koordinavęs knygnešių darbą. Pats ne tik literatas, bet ir politikas. Lietuvos demokratų partijos vienas iš įkūrėjų. Po Vinco Kudirkos mirties perėmęs “Varpo” ir “Ūkininko” redagavimą. Varpininkų suvažiavime iškėlęs garsųjį šūkį: “Kilk ir kelk”. Vilniaus Didžiojo Seimo idėjų įkvėpėjas. 
Vienam iš aktyviausių kovotojų prieš carinį spaudos draudimą, jį panaikinus, buvo likę tuo pasidžiaugti tik dveji metai. 

LRT inf.

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013690324/mano-teviske-povilas-visinskis#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=890000

Komentarai