Mokymai mokyklų bibliotekų darbuotojams

Mokymai
2021-11-12 / 2021-11-12
Biblioteka

Lapkričio 12 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka organizavo mokymus „Informacinio raštingumo gebėjimų ugdymas mokyklos bibliotekoje“, skirtus Šiaulių regiono mokyklų bibliotekų darbuotojams.

Mokymų metu dalyviams buvo pristatytos įvairios metodinės gairės ir rekomendacijos, skirtos pasirengti ugdyti mokyklos bendruomenės informacinio raštingumo gebėjimus, aptarti šios veiklos įgyvendinimo būdai ir nauda mokyklai. Plačiau aptarta ir gilintasi į informacijos paieškos strategijos etapus, pristatyta naujoji ibiblioteka.lt, epaveldas.lt ir kiti informacijos paieškos įrankiai.

Mokymų dalyviai taip pat turėjo galimybę išbandyti įvairius IKT įrankius, kurie galėtų paįvairinti rengiamus edukacinius užsiėmimus, pavyzdžiui, „AhaSlides“, „Canva“ ir kt. Vėliau ir patys pamėgino kurti realias informacinio raštingumo užduotis. Tokios užduotys, integruotos į įvairių dalykų pamokas, galėtų padėti ugdyti mokinių informacinio raštingumo gebėjimus.

Šiais mokymais siekiama užtikrinti Regiono bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą medijų ir informacinio raštingumo srityje. Mokymus vedė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Bibliotekų vadybos ir metodikos skyriaus vyr. metodininkė dr. Simona Juzėnienė, vyresn. metodininkė Paulina Sprindžiukaitė ir Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Daiva Sargiūnienė.

Komentarai

Skip to content