Nauji leidiniai senųjų spaudinių fonde

Informacija
2021-09-14 / 2021-09-14
Biblioteka

Bibliotekos senųjų spaudinių fondas praturtėjo trimis Lietuvos politiko, visuomenės, kultūros veikėjo, filosofo, aušrininko, medicinos daktaro Jono Šliūpo leidiniais. Leidiniai „Prabengtis lietuvių tautos senovėje“ (Bostonas, 1922), „Tikri ir netikri šventieji“ (Chicaga, 1907) ir „Lietuvių bei latvių sąjunga ir sąjungos projektas“ (Šiauliai, 1930) yra tarsi dovana šiemet minėtoms jo 160-osioms gimimo metinėms. Tarp poeto, knygnešio Jovaro knygų atsirado ir JAV lietuvių laikraščio „Keleivis“ redakcijos išleista poezijos knyga „Amžinos dainos“ (Bostonas, 1914). Lietuvių teisininko, istoriko Augustino Janulaičio knyga „Kęstutis Marienburgo pilyje ir jo pabėgimas iš ten“ (Kaunas, 1930) saugo net autoriaus autografą.

Fondas praturtėjo ir Šiauliuose veikusių leidyklų leidiniais. Felikso Maksvyčio „Žiedo“ knygynas ne tik prekiavo knygomis, bet pats jas leido. Labiausiai buvo išplėtota maldaknygių leidyba. Maldų knygelės „Garbinkim Dievą“ (1935), „Sveika Marija“ (1935) ir „Mano angelas sargas“ (1938) praturtino bibliotekoje saugotą knygų sąrašą. Knyga „Sodžiaus darbininkai ir Lietuvos buožės“ (Šiauliai, 1922) išleista Savičio ir Šumkauskio spaustuvėje.

Pagausėjo ir Šiauliuose leistų laikraščių fondas. Įsigytas kol kas vienintelis satyrinio laikraščio „Šiaulių bloknotas“ (1932, nr. 8) numeris. Laikraščio forma neįprasta – jis verčiamas kaip bloknotas. Pildosi laikraščių „Momentas“ (1928, nr. 3, 5), „Šiaulietis“ (1928, nr. 6, 35), „Šiaurės Lietuva“ (1932, nr. 49), „Tėvynė“ (1941, nr. 11, 15), „Tėviškė“ (1942, nr. 24) komplektai.

Leidiniai įsigyti iš Vidmanto Staniulio knygyno-antikvariato.

Vyr. bibliotekininkės N. Kasparavičienės inf.

I. Slonksnytės nuotr.

Komentarai