Paroda „Šiaulių kraštotyrininkas Viktoras Žeknys“

Paroda
Kraštotyros skaitykla

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Kraštotyros skaitykloje veikia paroda iš Garbės kraštotyrininkės, Mikelio prizo laureatės Irenos Rudzinskienės asmeninio archyvo „Šiaulių kraštotyrininkas Viktoras Žeknys“.
Paroda veiks iki lapkričio 30 d.

Paroda skirta Šiaulių kraštotyros draugijos nario, Lietuvos Respublikos ugniagesio gelbėtojo Žvaigždės kavalieriaus, Šiaulių saviveiklos kolektyvų veterano, baldininkų kraštotyros grupės „Jovaras“ bendražygio Viktoro Žeknio (1917–2011) 10-osioms mirties metinėms paminėti.
Nutiestu Jo 94-erių metų gyvenimo tiltu atskleidžiamas vargingo našlaičio gyvenimo kelias, atkaklus mokslo siekis. Darbštumo, doro pareigingumo, nuoširdaus bendravimo, pagarbos šalia esančiam bruožai atskleidžiami parodoje pateikiamais apdovanojimų dokumentais, nuotraukomis, prisiminimais.
Jaunystės metais aktyviai bendradarbiaudamas su Šiaulių miesto „Aušros“ muziejaus kraštotyrininkais, muziejaus vadovo Česlovo Liutiko suburtais moksleiviais (Vincentu Vaitekūnu, Feliksu Vargonu, Jonu Mezginiu, Romualdu Miceika, Broniumi Česoniu) Viktoras Žeknys išmoko gerbti tautos sukurtas vertybes, jas saugoti. Būdamas smalsus ir fenomenalios atminties išsaugojo savo laikmečio įvykius, datas, aplinkybes ir mielai dalydavosi žiniomis bei patarimais. Išsaugojęs archyvus talkino Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos metraštininkams, Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotojams ir visiems kraštotyrininkams. Visa tai eksponuojama parodoje.
Išsaugotos mano archyvui patikėtos likusios šeimos nuotraukos, dokumentai ir surinkti nuo XIX a. septynių kartų archyviniai metrikų įrašai padėjo išplėsti plačią giminės genealogiją.

Kraštotyrininkė Irena Rudzinskienė

Komentarai