Parodos „Abstraktusis PARADAS: nežinomybės atskleidimas“ atidarymas

Paroda
2023-10-01 / 2023-10-01
III aukšto galerija

Rugsėjo 7 d. bibliotekos III a. galerijoje atidaryta Mārtiņš’o Krūmiņš’o (Liepoja) tapybos darbų parodos „Abstraktusis PARADAS: nežinomybės atskleidimas“.

Paroda veiks iki spalio 1 d.

 

Pasaulyje, kuriame dažnai ieškoma apčiuopiamų paaiškinimų ir pažįstamų formų, abstraktus tikrovės suvokimas, pasirodo, esąs mįslingas ir neištirtas. Kviesdami žiūrovus peržengti tikrumo ribas ir įsijausti į neatsiejamas egzistencijos paslaptis, menininkai per abstrakčią tapybą siūlo žvilgtelėti į tai, kas dar nežinoma ir nepažinta. Ši paroda – tarsi kelionė, kurios metu siekiama atskleisti mums sunkiai suvokiamą abstrakcijos prigimtį ir ryškų jos atspindį regimajame pasaulyje.  

Abstraktaus suvokimo esmė slypi ten, kur mūsų tikrovės supratimas yra filtruojamas per subjektyvius objektyvus. Regimasis pasaulis su savo konkrečiomis formomis ir pastebimais raštais tampa tarsi šydu, pridengiančiu gilesnius prasmės ir patirties klodus. Abstrakti tapyba, nukrypstanti nuo reprezentacinių formų, suardo tą šydą, atverdama vartus sričiai, kurioje ištirpsta pažinimo ribos. Pasinerdami į abstrakciją mes siekiame suprasti ir perprasti tai, kas nesuvokiama ir neapčiuopiama, kas įprastai lieka nepastebėta. 

Abstrakti tapyba turi savo kalbą, vaizdinę leksiką, pranokstančią žodžius ir pažįstamus simbolius. Per spalvų, formų, tekstūrų ir gestų sąveiką menininkai užmezga tiesioginį ryšį su žiūrovo emocijomis ir intuicija. Galime stebėti, kaip abstrakcija tampa neišreiškiama terpe, kuria menininkai perduoda tai, kas neišsakoma ar nenusakoma. Vizualinės kompozicijos sukelia rezonansą, leidžiantį žiūrovams išgyventi abstraktumą kaip asmeninį ir subjektyvų susitikimą su mįslingomis jėgomis, formuojančiomis mūsų suvokiamą tikrovę.  

Abstrakcija mums leidžia pajusti esmines žmogaus supratimo ribas. Meno kūriniai – tarsi langas į nežinomybę, į dar neištirtus matmenis, slypinčius už suvokimo šydo. Čia menininkų kūrybos procesas atspindi egzistencijos paslaptis, dar neatrastas erdves ir atskleidžia tai, kas nepaklūsta jokiai artikuliacijai. Abstrakti tapyba tampa vartais į tikrovę, kuri pranoksta mūsų žinias, ir kviečia mus pajusti nepažinų grožį bei jo sudėtingumą. 

Abstrakcijos srityje netikrumas tampa įkvėpimo šaltiniu, o ne kliūtimi. Nepažįstamos formos menininkams ir žiūrovams suteikia laisvę interpretuoti ir asmeniškai įsitraukti į meno kūrinius. Priimdami tai, kas nepažinta, vietoje galutinių atsakymų troškimo mes pasineriame į tyrinėjimo būseną. Abstrakti tapyba atspindi egzistencijos nestabilumą ir dviprasmiškumą, skatina mus abejoti savo išankstinėmis nuostatomis ir plėsti suvokimo akiratį. Šis neapibrėžtumas padeda atrasti transformuojančių patirčių ir turtingesnio mus supančio pasaulio supratimo galimybes.  

Abstraktus pasaulio suvokimas meta iššūkį mūsų pojūčiams ir racionalumui, atskleisdamas nepažintus egzistencijos aspektus. Per abstrakčią tapybą siūlau žvilgtelėti į šias mįslingas sferas, sukeliančias kontempliaciją ir emocinį rezonansą, primenantį beribę ir sudėtingą nežinomybę bei neaprėpiamą grožį. 

Sigitos Vaitkaitytės ir Ievos Slonksnytės nuotr.

Komentarai

Skip to content