Stasio Šalkauskio premijos laureatai

Paroda
Kraštotyros skaitykla

Filosofo Stasio Šalkauskio (1886–1941) asmenybė, jo mokslinė bei pedagoginė veikla yra Šiaulių pasididžiavimas. Gegužę Šiauliuose galima pavadinti profesoriaus S. Šalkauskio atminimo mėnesiu. Ir ne tik todėl, kad gegužės 16 dieną jis yra gimęs. Nuo 1991 m. Šiauliuose kas dveji metai teikiama Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto skyriaus įsteigta Stasio Šalkauskio premija. Tai garbingas apdovanojimas, teikiamas už kultūros, meno, mokslo ir filosofinės minties turtinimą ir ugdymą iš Šiaulių krašto kilusiems arba savo veikla bei gyvenimu su Šiaulių kraštu ir Lietuva susijusiems asmenims. Šiemet bus įteikta jau dvyliktoji premija.

Išeivijoje 1968 m. Ateitininkų sendraugių sąjunga įsteigė prof. Stasio Šalkauskio premiją 50-osioms Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinėms paminėti. Keturios premijos įteiktos užsienyje gyvenusiems lietuviams.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Šiauliuose pratęsta tradicija įamžinti filosofo profesoriaus S. Šalkauskio atminimą. 2018 m. premija buvo skiriama iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto. Nuo 2019 m. premijos steigėja – Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

Bibliotekos Kraštotyros skaitykloje rengiamas parodų ciklas supažindins su visais Stasio Šalkauskio premijos laureatais. Nuo vasario 3 d. iki gegužės 15 d. kiekviena savaitė bus skirta vis kitai žymiai asmenybei. Ciklą sudarys 13 parodų.

Stasio Šalkauskio premijos laureatas – Alvydas Jokubaitis

Stasio Šalkauskio premijos laureatas – Arūnas Sverdiolas

Stasio Šalkauskio premijos laureatas – Libertas Klimka

Stasio Šalkauskio premijos laureatas – Leonidas Donskis (1962–2016)

Stasio Šalkauskio premijos laureatas – Valdas Adamkus

Stasio Šalkauskio premijos laureatas – Vytautas Sirtautas (1921–2008)

Stasio Šalkauskio premijos laureatė – Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė (1938–2000)

Stasio Šalkauskio premijos laureatas – Sigitas Tamkevičius

Stasio Šalkauskio premijos laureatas – Vytenis Rimkus

Stasio Šalkauskio premijos laureatas – Arvydas Petras Žygas (19582011)

Stasio Šalkauskio premijos laureatas – Romualdas Ozolas (1939–2015)

Stasio Šalkauskio premijos laureatai – Jonas Grinius (1902–1980) ir prof. Adolfas Damušis (1908–2003

Stasio Šalkauskio premijos laureatai – Juozas Girnius (1915–1994) ir Simas Sužiedėlis (1903–1985)

 

Komentarai

Skip to content