Popietė Jadvygai Gabriūnaitei atminti

Renginys
2018-02-21 / 2018-02-21
14:00
Bibliotekos Konferencijų salė

2018 m. vasario 21 d. Šiaulių miesto lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelis paminėjo Tarptautinę gimtosios kalbos dieną ir prisiminė Šiauliuose gyvenusią poetę, pedagogę, bibliotekininkę, ilgametę Šiaulių pedagoginio instituto darbuotoją Jadvygą Gabriūnaitę (1936–1990).

Popietėje „Mes savo lietuviškam žody gyvi…“ dalyvavo poetas kun. Justas Jasėnas, poetas Jaunius Kulnys,  Seimo narys, literatūrinio almanacho „Šiaurės Lietuva“ buvęs leidėjas dr. Stasys Tumėnas, miesto lituanistai ir kiti bibliotekos svečiai, kuriems brangus Jadvygos Gabriūnaitės atminimas. Renginį vedė lietuvių kalbos mokytojos Branguolė Šimkūnienė ir Gitana Trinkaitė.

Kunigas Justas Jasėnas daug prisidėjo prie J. Gabriūnaitės eilėraščių knygos „Prisilietimas prie dilgėlės“ išleidimo. Tai antroji poetės knyga. Po 1978 metų, kai išėjo pirmoji pavadinimu „Vardynos“, daugiau išleista nebuvo. Svečias pasakojo atvykęs į Šiaulius ne tik knygos pristatyti, bet ir aplankyti su poete susijusių vietų, pamatyti netoli miesto, Aleksandrijoje, jos atminimui pasodintą ąžuoliuką, pagerbti atminimą.

Popietės pradžioje kunigas perskaitė 1981 metais gruodžio 18 dieną J. Gabriūnaitės užrašytą dienoraštį „Prisilietimas prie praeities“, kuriame autorė mini svarbiausius savo gyvenime įvykius: pirmąjį sąlytį su žeme, ligas, mokymąsi mokyklose, egzaminus, studijų ir darbo pradžią, pirmosios knygos pasirodymą ir kt. Po to perskaitė keletą J. Gabriūnaitės eilėraščių.

S. Tumėnas, su kuriuo tuometiniame Šiaulių pedagoginiame institute dirbo Jadvyga, prisiminė jautrią, pareigingą kolegę, nuolat siekiančią žinių, atkakliai kovojančią dėl savo pirmosios knygos išleidimo. Tokia sėkmė, anot S. Tumėno, ištikdavo ne kiekvieną. Per metus sovietinėje Lietuvoje pasirodydavo vos trys keturios debiutinės knygos. Pirmosios knygos pasirodymas buvo tikrai didelė šventė, pažymima per tris kartus: bibliotekoje, kavinėje ir autoriaus namuose. Taip buvo pristatytos ir „Vardynos“, pasirodžiusios po ilgos pertraukos, kai knygą išleido poetas Jovaras. Gabriūnaitei pramušus leidybą, debiutų padaugėjo: knygas išleido A. Vasaitytė, S. Bulzgis, J. Sabaliauskas, kt. Pluoštelis J. Gabriūnaitės eilėraščių buvo išspausdinta almanache „Šiaurės Lietuva“ 1991 metais, po jos mirties.

Poetę prisiminė ir jai skirtų eilėraščių paskaitė Jaunius Kulnys. Savo kurtų eilių skaitė ir poetas kun. J. Jasėnas.

L. Juzulėnenės inf.
I. Slonksnytės nuotr.

Komentarai