Praktinis seminaras „Kūrybinių gebėjimų ugdymas viešojoje bibliotekoje“

Mokymai
2019-01-28 / 2019-01-28
Biblioteka

2019 m. sausio 28 d. bibliotekoje vyko praktinis seminaras „Kūrybinių gebėjimų ugdymas viešojoje bibliotekoje“, kuriame dalyvavo fortepijono mokytojos iš Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos, Šiaulių pirmosios muzikos mokyklos, Radviliškio muzikos mokyklos, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos ir Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos. Seminaro dalyvės susipažino su bibliotekos edukacinėmis erdvėmis, joms buvo pristatyti nauji muzikos leidiniai, spausdintinės natos, vaizdiniai ir garsiniai dokumentai, saugomi bibliotekos Meno ir muzikos skaitykloje. Taip pat buvo aptartos galimybės rengti fortepijono pamokas netradicinėse erdvėse, neformaliojo švietimo galimybės mokytojams ir mokiniams.
Knygos grafikos centre seminaro dalyvės kūrė ekslibrisus.

I. Slonksnytės nuotr.

Komentarai