Pristatyta moksleivių knygos ženklų paroda, skirta Tėvui Stanislovui

Renginys
2018-11-22 / 2018-11-22
Biblioteka

2018-ieji yra Lietuvos atkūrimo 100-mečio, Antano Ramanausko-Vanago, Tėvo Stanislovo, Vydūno, Simono Daukanto, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio, Lietuvos skautų judėjimo, Lietuvos katalikių moterų sąjungos, Trakų Dievo Motinos – Lietuvos globėjos metai.

Visos šios sukaktys, 100-mečio asmenybės ir kultūrai svarbūs faktai buvo prisiminti lapkričio 22 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje (toliau ŠAVB) vykusiame respublikiniame edukaciniame-kultūriniame renginyje „Laiko ženklai. 100-mečio asmenybės ir faktai“. Renginyje buvo pristatyti 22 teoriniai ir praktiniai pranešimai.

Šio renginio organizatorė ir įkvėpėja, Šiaulių profesinio rengimo centro (toliau ŠPRC) lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Branguolė Šimkūnienė pakvietė renginyje dalyvauti ŠAVB Knygos grafikos centro vyriausiąją metodininkę Lolitą Brazą, kuri paskatino ŠPRC moksleivius dalyvauti šio renginio edukacinėse dienose. Respublikiniam kultūriniam-edukaciniam renginiui buvo ruoštasi iš anksto. Moksleiviams Knygos grafikos centre buvo pristatyti knygos ženklo kūrimo principai ir nesudėtingos grafikos technikos bei pasiūlyta jas naudojant sukurti ekslibrisus Lietuvos šimtmečio asmenybei Tėvui Stanislovui. Moksleiviai mielai piešė eskizus, o po to sėkmingai juos įgyvendino monotipijos, linoleumo ir plastiko raižinio technikomis.

Respublikiniame edukaciniame-kultūriniame renginyje „Laiko ženklai. 100-mečio asmenybės ir faktai“ buvo eksponuoti dailininkės Lolitos Brazos ir ŠPRC Mechanikos skyriaus moksleivių Justės Beinorytės, Gabrielės Bendauskaitės, Paulos Rugenytės, Donato Butnoriaus, Deivido Gargaso, Dovydo Petrausko darbai. Lolita Braza savo pranešime pristatė ŠAVB Knygos grafikos centro veiklas ir ŠPRC moksleivių ekslibrisų parodą. Pranešėja akcentavo, kodėl verta prisiminti mūsų tautos istorinius  asmenis, kodėl tai svarbu ir prasminga kuriant knygos ženklą, kurio tradicijos Lietuvoje puoselėjamos jau 500 metų. Ekslibrisų dirbtuvių tikslas buvo pristatyti ekslibriso meną, kuris yra Šiaulių miesto istorijos ir kultūros dalis, neatsiejama nuo iškilių asmenybių.

Brazos inf.

Slonksnytės nuotr.

Komentarai

Skip to content