Restauruota jau antra bibliotekos knyga

Informacija
2018-05-31 / 2018-05-31
Biblioteka

Gegužės 31 d. biblioteka iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus atsiėmė restauruotą 1921 m.  „Kultūros“ bendrovės leidinį – Levo Tolstojaus „Pasaką apie tris brolius ir nebilę seserį, seną velnią ir tris velniūkščius“. Iš rusų kalbos knygą vertė Jonas Trečiokas, „Kultūros“ bendrovės narys, 1920–1929 m. dirbęs mokytoju Šiaulių gimnazijoje.

„Kultūros“ bendrovės leidybinė veikla buvo orientuota į pasaulietinį švietimą. Ji leido gerai parinktas, platesniems visuomenės sluoksniams skirtas knygas, didelį dėmesį skyrė modernių vadovėlių, kitų mokomųjų mokslo populiarinimo, vaikams skirtų leidinių rengimui. Apie 15 proc. leidyklos leidinių sudarė literatūra, skirta vaikams (26 leidiniai), būtent viena iš jų ir restauruota.

Vienas iš bibliotekos skaitmeninės kolekcijos kūrimo tikslų yra „integruoti Bibliotekos nustatytoje teritorijoje esantį kultūros paveldą į vientisą virtualią kultūros paveldo informacijos sistemą ir sukurti palankias sąlygas visuomenei susipažinti su juo ir naudoti mokslo, savišvietos ir laisvalaikio tikslais“. Todėl šis leidinys buvo atrinktas skaitmeninti, tačiau beveik prieš 100 metų Leipcigo spaustuvėje „G. Pritz‘o ⸹ Co“ išleista knyga pirmiausia turėjo būti restauruota. Be mūsų bibliotekos, Lietuvoje šią Levo Tolstojaus knygelę turi tik Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

Džiugu, kad tęsiasi bendradarbiavimas su Šiaulių „Aušros“ muziejumi – tai jau antra restauruota bibliotekos knyga.

A. Baškienės inf.

I. Slonksnytės ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus nuotr.

Komentarai