Sausio 13-ąją minint

Informacija
Kraštotyros ir senų leidinių skaitykla

Kas nutiko 1991 metais sausio 13 dieną, geriausia mena tų tragiškų Lietuvai įvykių amžininkai. Sausio 13-oji šiandien vadinama Laisvės gynėjų diena, Lietuvos valstybine švente. Tai paskutinysis Sovietų Sąjungos bandymas jėga užgniaužti Lietuvos nepriklausomybę. Taikūs Lietuvos piliečiai pasipriešino Sovietų Sąjungos siekiams brutalia jėga pavergti Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto, Parlamento pastatą ir kitus valstybei svarbius objektus.

Pagarbos ir prisiminimo verti tie 14 lietuvių, tuomet paaukojusių savo gyvybes už tai, ką šiandien dalis tautiečių net nelabai vertina: už Lietuvos Laisvę, Nepriklausomybę ir ateitį be komunizmo.

Mūsų biblioteka taip pat prisideda prie Sausio 13-osios minėjimo su video medžiaga, kurią užfiksavo Algirdas Kulikauskas ir Albertas Griganavičius 1991 metais.

 

 

Vaizdo medžiaga iš mitingo Saulės laikrodžio aikštėje Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei paremti.

 

Vaizdo medžiaga apie tai, kas vyko 1991 m. sausio 13 d. Šiaulių mieste. Minios žmonių susirinkę prie savivaldybės pastato klausėsi pranešimų apie naktinius įvykius, meldėsi už žuvusiuosius, maldomis ir dainomis palaikė Lietuvos nepriklausomybę.

 

Apie 1991 m. sausio 13 d. įvykius Šiauliuose.

 

Kas nutiko 1991 m. sausio 13-ąją, geriausiai mena tų tragiškų Lietuvai įvykių amžininkai. Šiaulių miesto garbės pilietis, šviesios atminties Albertas Griganavičius dalinasi savo prisiminimais apie sausio 13-ąją.

 

Barikados prie Lietuvos Respublikos Seimo 1991 m. sausio 13-ąją.

 

Vaizdo medžiaga apie tai, kaip dešimtys tūkstančių žmonių iš visos Lietuvos plaukia į Sporto rūmus, kur pašarvotos kruvinosios nakties aukos.

Komentarai