Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

Paroda
2023-02-13 / 2023-02-13
Abonementas

Tą naktį siaubingą kovojom tvirtai,

Negąsdino mūsų nė tankai.

Tą naktį mes buvom vaikai,

Pridengę tėvynę tik rankom.

                                 R. Kareiva

 

1991 metų sausio įvykiuose dalyvavo visa Lietuva, juos sekė, dėl jų baigties išgyveno, jaudinosi visi Lietuvos žmonės.

Tą įsimintiną dieną, ginant Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, televizijos bokštą, žuvo 14 laisvės gynėjų, dar beveik tūkstantis žmonių buvo sužeista ar kitaip nukentėjo.

Šiai reikšmingai datai atminti  Bibliotekos Abonemente surengta spaudinių paroda „Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena“.

Būkime kartu šią svarbią Lietuvai dieną, prisiminkime kovotojus už laisvę.

 

Paroda veiks iki vasario 13 dienos.

 

Parodą parengė vyresn. bibliotekininkė Vanda Sutkutė.

 

Komentarai

Skip to content