Kviečiame prisijungti prie bibliotekos komandos

Darbo skelbimai
Biblioteka

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka ieško:

RENGINIŲ ORGANIZATORIAUS

 

Darbo sutartis – neterminuota.

Pareigybės lygis – A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,09.

 

Darbo funkcijos:

 • Bibliotekos renginių plano sudarymas ir koordinavimas;
 • renginių scenarijų rašymas, renginių vedimas;
 • kultūros aplinkos analizė ir vertinimas, kultūrinių paslaugų poreikio prognozavimas;
 • Bibliotekos kultūrinių renginių plėtros ir kokybės užtikrinimas;
 • dalyvavimas organizuojant taikomuosius kultūrinės veiklos tyrimus;
 • Bibliotekos bendradarbiavimo ryšių su kūrybinėmis sąjungomis, organizacijomis, leidyklomis, kultūros ir švietimo įstaigomis, pavieniais kūrėjais ir t. t. palaikymas ir plėtojimas.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimą;
 • gebėti rengti, vykdyti, koordinuoti projektus;
 • būti susipažinusiam su Darbo kodeksu, su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, su pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą bei viešą informacijos naudojimą;
 • mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti gerus bendravimo ir viešojo komunikavimo įgūdžius;
 • gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;
 • dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • gebėti priimti savarankiškus sprendimus ir dirbti komandoje.

 

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

Gyvenimo aprašymą.
Motyvacinį laišką.

Dokumentus prašome siųsti elektroniniu paštu cv@savb.lt

Kandidatų dokumentų lauksime iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

 

Pretendentų atrankos būdas – darbo pokalbis. Apie kvietimą į darbo pokalbį iš anksto informuosime tik atrinktus kandidatus CV nurodytu elektroniniu paštu.

Skelbimas užimtumo tarnybos puslapyje: http://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/PositionOpeningPublic/PublicOpenPositionCard.aspx?branch=POSearch&pageId=eec638b7-70e3-49a7-a0b7-5c09697ace06&itemID=8a2bbce6-35e8-446e-ac6b-60a1282923cc

Komentarai