Šiaulių miesto metraštininkei Birutei Knizikevičienei – 100 metų

Paroda
Biblioteka

Kviečiame susipažinti su spaudinių paroda „Šiaulių metraštininkei Birutei Knizikevičienei – 100 metų“, veikiančia bibliotekos III a. galerijoje.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka įkurta 1950 m. spalio 1 d. Septintą dešimtį skaičiuojančios bibliotekos istorija – tai ne tik įvykiai, datos, bet svarbūs ir žmonės – ištvermingi, ištikimi pasirinktam keliui, savo kasdieniu kruopščiu darbu kuriantys kultūrinio židinio tradicijas. Tokia buvo ir  mūsų kolegė Birutė Knizikevičienė, kuriai šį pavasarį sukako graži sukaktis.

Šia proga parengta spaudinių paroda, kurioje atsispindi jos ilgametis darbas bibliotekoje, kraštotyrinė veikla. Pateikti biografijos faktai, atsiminimai, nuotraukos.

Parodą rengė Audronė Baškienė.

Bibliotekininkė, bibliografė, kraštotyrininkė Birutė Knizikevičienė gimė 1920 m. kovo 20 d. Joniškyje. 1940 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją. Iki 1944 m. mokytojavo įvairiuose Lietuvos miestuose. 1951 m. pradėjo dirbti bibliografe Šiaulių viešojoje (dabar Šiaulių apskrities Povilo Višinskio) bibliotekoje. Organizavo kraštotyros kartoteką „Šiaulių kronika“. 1961 m. buvo paskirta į Bibliografijos skyriaus vedėjos pareigas.

Dirbdama 1963 m. baigė bibliotekininkystės studijas Vilniaus universitete. 1981–1984 m. dirbo Kraštotyros skyriaus vedėja, 1984–1992 m. buvo bibliotekininkė, kraštotyros konsultantė. Sudarė bibliografijos rodykles „Jovaras“ (1964), „Šiauliai“ (1970), „Bibliografija. Kraštotyra. Mokslinė informacija“ (1979), „Bibliografija. Bibliotekinė kraštotyra“ (1986), bukletą „Šiaulių viešoji biblioteka“ (1978). Parengė apie 30 kraštotyros darbų rankraščių. Iš jų svarbesni: „Šiaulių senųjų kapinių antkapių užrašai“, „Sukilėlių kalnelis“, „Šiaulių kultūros raida“, „Zubovai ir Šiaulių kraštas“, „V. Kapsuko gatvė Šiauliuose“ (su D. Darbutiene, E. Rimkūniene) ir kt. Sudarinėjo „Šiaulių kalendorių“ (1981–1995). Paskelbė publikacijų kraštotyros, Šiaulių istorijos, bibliotekininkystės, bibliografijos klausimais miesto ir respublikos spaudoje.

Buvo Lietuvos kraštotyros draugijos narė, Lietuvos nusipelniusi kultūros švietimo darbuotoja (1990), Lietuvos bibliotekininkų draugijos garbės narė (1995).

Mirė 2015 m. balandžio 28 d. Šiauliuose.

Apdovanojimai:

Už kraštotyros veiklą apdovanota Mikelio prizu (1989).

Pripažinta Lietuvos garbės kraštotyrininke (1990).

Komentarai