Skulptoriaus Victoro Davido Brennerio plakečių ir medalių reprodukcijų paroda

Paroda
Bibliotekos II aukštas

Nuo liepos 26 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos fojė (II a.) veiks skulptoriaus Victoro Davido Brennerio plakečių ir medalių rinkinio iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus reprodukcijų paroda.

Victoras Davidas Brenneris (Viktoras Deividas Breneris) gimė 1871 m. birželio 12 d. Šiauliuose, juvelyro ir antspaudų gamintojo šeimoje. Paaugęs berniukas padėjo tėvui atlikti nesudėtingus užsakymus. 1887 m. tėvo padedamas įsteigė dirbtuvėlę Šiauliuose ir pradėjo dirbti savarankiškai. 1889 m. Victoras kartu su tėvais persikėlė į Kauną, kur taip pat pagarsėjo kaip talentingas graviravimo meistras. 1890 m. emigravo į JAV ir apsigyveno Niujorke. Mokėsi Cooper Union koledže, dirbo Niujorko metalinių ženklų ir medalionų dirbtuvėje. Už L. van Beethoveno sukurtą medalį gavo finansinę paramą ir išvyko studijuoti į Paryžiaus Juliano akademiją pas žymųjį Prancūzijos medalininką Louis Oscarą Roty (1846–1911).

1900 m. V. D. Brenneris su savo darbais dalyvavo Pasaulinėje parodoje Paryžiuje, kur jo kūryba buvo įvertinta aukščiausiu apdovanojimu. Apie V. D. Brennerio darbus labai gerai atsiliepė ir garsus prancūzų skulptorius Auguste’as Rodinas (1840–1917), pranašaudamas šiam talentingam menininkui sėkmingą kūrybinę karjerą. Per savo karjerą skulptorius sukūrė daugiau nei 125 medalius, plaketes, biustus ir portretus.

Victoras Davidas Brenneris mirė 1924 m. balandžio 5 dieną. Palaidotas Mount Judah kapinėse, Ridžvudo mieste, Niujorko valstijoje. Labiausiai V. D. Brenneris išgarsėjo dėl 1907 m. sukurto prezidento Abrahamo Lincolno atvaizdo, panaudoto vadinamajam Lincolno 1 centui, pirmąkart kaldintam 1909 m. minint šio JAV prezidento gimimo 100-ąsias metines. V. D. Brennerio sukurtas JAV prezidento A. Lincolno atvaizdas ant vieno cento nominalo monetų kaldinamas iki šiol.

JAV gyvenusio išeivijos lietuvio kolekcininko Aleksandro Mykolo Račkaus (1893–1965) dėka surinkta apie 30 geriausių skulptoriaus V. D. Brennerio plakečių ir medalių. A. M. Račkus, nuo 1910 m. gyvendamas Amerikoje, susidomėjo šio garsaus JAV skulptoriaus ir medalininko, Šiauliuose gimusio litvako Victoro Davido Brennerio kūryba ir pradėjo kaupti jo darbus. 1935 m. kolekcininkas į Lietuvą atvežė savo surinktą numizmatikos kolekciją ir V. D. Brennerio darbų rinkinį, juos perdavė Valstybinei archeologijos komisijai. 1936 m. lapkričio 6 d. Švietimo ministerijos Kultūros departamentui buvo perduoti visi Valstybės archeologijos komisijos žinioje buvę A. M. Račkaus rinkiniai. V. D. Brennerio kūriniai saugomi Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Numizmatikos skyriuje. Sutvarkytas ir suinventorintas A. M. Račkaus rinkinys pirmą kartą visuomenei buvo parodytas 1991 m. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus jubiliejinėje 70-mečio parodoje.

Šioje parodoje eksponuojamos Victoro Davido Brennerio 1897–1920 m. sukurtų kūrinių reprodukcijos.

 

Exhibition of Reproductions of a Sculptor Victor David Brenner’s Collection of Plaques and Medals from M. K. Čiurlionis National Museum of Art

 Victor David Brenner was born on June 12, 1871 in Šiauliai, in the family of jeweller and engraver. The grown boy helped his father with simple orders. In 1887, with the help of his father, he opened a small workshop in Šiauliai and started working independently. In 1889, Victor together with his parents moved to Kaunas, where he became famous as a talented artist of engraving. In 1890 he emigrated to the USA and lived in New York. He studied at Cooper Union College, worked at Metal Sign and Medal Workshop in New York. For the created medal of L. van Beethoven, V. D. Brenner received financial support and moved to Paris to study at the Académie Julian, where he studies under the established French medalist Louis-Oscar Roty (1846-1911).

In 1900, V. D. Brenner took part in the World Exhibition in Paris, where his work was awarded the highest award. The famous French sculptor Auguste Rodin (1840-1917) gave very good feedback about the works of V. D. Brenner, predicting a successful creative career for this talented artist. During his career, V. D. Brenner created more than 125 medals, plaques, busts and portraits.

Victor David Brenner died on April 5, 1924, is buried at Mount Judah Cemetery, Ridgewood, State of New York. The sculptor became especially famous in 1907 as he created the image of USA President Abraham Lincoln, which was used for one cent, first minted in 1909, commemorating the 100th birth anniversary of the President. The image of USA President A. Lincoln, created by V. D. Brenner, is still being minted on one cent coins to this day.

Thanks to Aleksandras Mykolas Račkus (1893-1965), a Lithuanian collector who lived in the USA, about 30 of the best plaques and medals of the sculptor V. D. Brenner have been collected. Since 1910 while living in America, he became interested in the work of this famous USA sculptor and medalist, Šiauliai-born Litvak Victor David Brenner, and began collecting his works. In 1935, A. M. Račkus brought his collected numismatics collection and a set of V. D. Brenner’s works to Lithuania, and handed them over to the State Archaeological Commission. On November 6, 1936 all collections of A. M. Račkus, which were in the possession of the State Archaeological Commission, were transferred to the Department of Culture of the Ministry of Education. The works of V. D. Brenner are stored at the Numismatics Department of M. K. Čiurlionis National Museum of Art. The organized and inventoried collection of A. M. Račkus was shown to the public for the first time in 199, at the 70th anniversary exhibition of M. K. Čiurlionis National Museum of Art.

This exhibition features reproductions of V. D. Brenner’s works created in 1897-1920.

 

Paroda veiks iki rugpjūčio 11 d.

Komentarai

Skip to content