Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Minėjimas
2023-05-07 / 2023-05-07
Biblioteka

1904 metų gegužės 7 d. buvo panaikintas carinės Rusijos valdžios įvestas lietuviškos spaudos draudimas. Dabar ši diena kasmet minima kaip Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.

Paradoksalu, tačiau šis sunkus laikotarpis, atrodytų, turėjęs galutinai nuslopinti lietuvybę, ją sustiprino, paskatino tautiškumo ir lietuviškos spaudos atgimimą. Spaudos draudimo metu buvo išleisti pirmieji lietuviški laikraščiai „Aušra“ (1883–1886) ir „Varpas“ (1889–1905). Per 40 metų trukusį spaudos draudimo laikotarpį Mažojoje Lietuvoje, neskaičiuojant laikraščių, buvo išspausdintos 1 856 knygos lietuviškais rašmenimis. Turėtume nepamiršti ir atitikmens pasaulyje neturinčio knygnešystės fenomeno, dėl kurio lietuviškos knygos slapta pasiekdavo savo skaitytojus.

Šiandien knygos lengvai gaunamos bibliotekose, knygynuose. Jaunoji karta kartais neįvertina to, kad šiandien galime laisvai skaityti knygas lietuvių kalba ir turime didžiulį jų pasirinkimą.

O ar žinote, kaip tinkamai skaityti knygas? Dalijamės įdomiu patarimu, rastu bibliotekos archyvuose saugomame 1935 m. išleistame vaikų žurnale „Vyturys“ (Lietuvos vaiko draugija, 1935 m., nr. 7–8, p. 17).

Komentarai

Skip to content