Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Sveikinimas
2020-05-07 / 2020-05-07
Biblioteka

Kasmet gegužės 7 d. minime Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Dieną, kuri mums primena, kaip carinė valdžia buvo suvaržiusi vienas svarbiausių tautos vertybių – kalbą, laisvą žodį, knygų leidybą ir spaudą. Šią dieną prisimename, kaip Lietuva kovojo už laisvę, už gimtojo žodžio skleidimą, už tautos atgimimą ir klestėjimą. Nors caro žandarai konfiskuodavo didžiulius lietuviškų spaudinių kiekius, jų vis tiek kasmet daugėjo spaudinių platintojų – knygnešių, nepabūgusių net trėmimų į Sibirą, dėka.

Pagaliau pripažinusi pralaimėjimą prieš lietuviškai rašančių ir skaitančių Lietuvos žmonių stiprybę, carinė valdžia 1904 m. gegužės 7-ąją paskelbė lietuviško žodžio laisvę.

Nuoširdžiai sveikiname savo skaitytojus su Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena ir kviečiame susipažinti su spaudos draudimo laikotarpiu (1864–1904) išleistomis knygomis, kita spauda ir joje atsispindinčiomis to meto aktualijomis.

Taip pat Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną kviečiame skaityti naujausią ŠAVB žurnalo „Aušros alėja“ numerį, kuriame kalbiname žurnalistę, rašytoją, eseistę, Antano Macijausko, Šiaulių miesto kultūros ir meno premijų laureatę Vitaliją Morkūnienę ir klausiame, kokią reikšmę knyga ir skaitymas turi žmogaus gyvenime (straipsnis „Homo sapiens – skaitantis žmogus, rašantis žmogus“, 2–8 p.).

Komentarai