Fotografijos parodos „Sumner Welles deklaracijos 80-mečiui“ atidarymas

Paroda
2021-10-11 / 2021-10-11
Bibliotekos II aukštas

Rugsėjo 9 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko fotografijos parodos „Sumner Welles deklaracijai – 80“ atidarymas. Renginyje dalyvavo: JAV ambasados Kultūros atašė Caitlin Nettleton; Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos NATO, JAV ir Kanados skyriaus vedėjas Giedrius Mickūnas; Lietuvos istorijos instituto XX amžiaus istorijos skyriaus istorikas, pagrindinis parodos sudarytojas Dr. Algimantas Kasparavičius; Šiaulių miesto meras Artūras Visockas; bibliotekos direktorius prof. Bronius Maskuliūnas. Renginyje svečiai dalijosi mintimis apie Lietuvos ir JAV draugystės svarbą, JAV paramą Lietuvai politiniais, ekonominiais aspektais, apie istorinius ir reikšmingus įvykius JAV ir Lietuvai.

LR užsienio reikalų ministerijos atstovas Giedrius Mickūnas teigė, kad Sumner Welles deklaracija turi didelę reikšmę JAV ir Lietuvos santykiams, ji žymi valstybių draugystės svarbą. Nuolat plėtojama svarbi strateginė partnerystė, puoselėjami stiprūs politiniai, ekonominiai ir socialiniai ryšiai kuria reikšmingus bendradarbiavimo pamatus.

Paroda „Sumner Welles deklaracijai – 80“ skirta atskleisti JAV politinę ir diplomatinę paramą, kurią Lietuva ir jos šiauriniai kaimynai jautė sovietinės okupacijos metu. Joje pristatomi istoriniai dokumentai, liudijantys JAV politinį dėmesį SSRS okupuotai Lietuvai, Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone bei konsulatų Niujorke ir Čikagoje veiklą ir diplomatinę kovą siekiant atkurti nepriklausomybę. Dokumentas, bylojantis apie JAV pastangas paremti Lietuvos siekį atkurti laisvę ir valstybingumą, buvo 1940 metų liepos 23 dieną laikinai ėjusio JAV valstybės sekretoriaus pareigas Benjamino Sumnerio Welleso paskelbta deklaracija. Pavadinta ją inicijavusio politiko vardu, deklaracija skelbia, kad JAV Šaltojo karo metu oficialiai nepripažino Sovietų Sąjungos įvykdytos Baltijos šalių aneksijos.

JAV Vyriausybės remiama lietuvių politinė-diplomatinė kova dėl valstybės juridinio tęstinumo tarptautinėje arenoje ir nepriklausomo valstybingumo atkūrimo Šaltojo karo metais klostėsi sudėtingai ir permainingai. Padedant JAV teko atremti įvairias propagandines ar juridines SSRS atakas, rūpintis, kad trečiosios šalys nepasiduotų Maskvos politiniam, juridiniam ar ideologiniam spaudimui tarptautiniu mastu legalizuoti Lietuvos okupaciją ir aneksiją. Principinga ir ryžtinga JAV politika Baltijos valstybių atžvilgiu 1940–1990 m. bei lietuvių, latvių, estų politinis-diplomatinis aktyvumas lėmė, kad didžioji dalis tarptautinės bendruomenės niekada nepripažino SSRS įvykdyto Baltijos šalių užgrobimo legitimumo ar bent jau jį ginčijo.

Strateginė partnerystė su JAV tapo Lietuvos užsienio politikos prioritetu ir saugumo garantu. JAV politinė parama tapo esmine galimybe Baltijos šalims 2004 m. tapti NATO narėmis. Šiuo metu su JAV stiprinamas transatlantinis bendradarbiavimas, plėtojami politiniai, gynybiniai, ekonominiai, kultūriniai ir socialiniai ryšiai.

Renginio svečiai bibliotekai paliko ir atminimo dovaną – Knygos grafikos centre susikūrė asmeninius ekslibrisus ir po vieną egzempliorių paliko bibliotekos ekslibrisų kolekcijai.

Paroda veiks iki rugsėjo mėn. 30 d.

I. Slonksnytės nuotr.

Komentarai