Vasario 16-osios atspindys skaitmeninėje bibliotekoje (3)

Informacija

Šį kartą kviečiame apžvelgti 1922–1923 metų spaudą (www.epaveldas.lt). Tų metų spauda skelbia 4 ir 5 metų sukaktis, kai lietuvių tauta priminė visam pasauliui savo teises ir pasiskelbė laisva nepriklausoma valstybe.

Apsilankius virtualioje skaitmeninėje bibliotekoje ir atsivertus 1922 m. vasario 16 d. mėnesinio laikraščio „Moteris“ 2–3 numerį, matyti, kad didelis dėmesys skiriamas Nepriklausomybės šventei, kuri apibūdinama kaip atgimimo šventė: „Ši šventė yra dvasios pakėlimo veiksnys į aukštesnių minčių pasaulį: ji sukelia gražiausių idėjų, sužadina giliausių jausmų ir pasiryžimų […].“ Laikraštyje rašoma, kaip tautiečiai šiai šventei ruošiasi, kaip ją švenčia, prisimenami ir didvyriai, kovoję dėl Lietuvos. Pakilią nuotaiką aptemdo iškeliamos to laikotarpio problemos: ištvirkimas, girtuokliavimas. Moterys raginamos kovoti su šiomis blogybėmis, nes tai neleidžia visa širdimi džiaugtis nepriklausomos tėvynės laisve.

1923 m. vasario 16 d. laikraštėlio „Tėvynės gynėjas“ 32 numeryje skaitytoją pasitinka džiugi ir iškilminga žinia: „Šiandien sukako penki metai nuo tos dienos, kuomet lietuvių tauta prasivėrė sau duris į šviesesnę ateitį.“ Laikraštėlyje dalijamasi istoriniais įvykiais, bylojančiais, kokį sunkų kelią ėjo Lietuva nepriklausomybės link: vokiečių okupacinė valdžia, tremtis, draudimai. Nepaisant trukdymų ir griežtos kontrolės, išrinkta Lietuvos Taryba, kuri siekė demokratiniais pamatais atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę su sostine Vilniumi. Leidinyje taip pat apžvelgiamos jau praėjusios nepriklausomybės sukaktys, lyginama, kas bėgant metams keitėsi, aptariama šalies padėtis.

Kitame 1923 m. vasario 16 d. laikraštėlyje „Spinduliai“ publikuojama kūryba, skirta Vasario 16-ajai, kviečiama į minėjimo šventę.

Nežinomas fotografas. Vasario 16-oji Alytuje, Vilniaus gatvėje. 1922-02-16

1923 m. vasario 16 d. laikraštėlio „Tėvynės gynėjas“ 32 nr.

1923 m. vasario 16 d. laikraštėlio „Spinduliai“ 1 nr.

Komentarai