Žibunto Mikšio ekslibrisai

Paroda
2019-02-11 / 2019-02-28
Meno ir muzikos skaitykla

Bibliotekos Meno ir muzikos skaitykloje veikia paroda „Žibunto Mikšio ekslibrisai“.

Gausiame šiuolaikinio lietuviško ekslibriso kūrėjų būryje ryškiai išsiskiria dailininko Žibunto Mikšio (1923-2013) knygos ženklai. Jo ekslibrisai patraukia savo jautrumu ir skaidrumu, minties aiškumu, aukšta plastine kultūra ir savita elegancija. Dailininko kūrybos šaltinis – žmogus, jį supantis pasaulis, gamtos vaizdai, miesto fragmentai, architektūrinės detalės, užrašai.

Dailininkas 1993 m. kovo 16 d. šių eilučių autoriui laiške rašė, kad yra sukūręs gerokai per 130 ekslibrisų. Vėliau savo kūrybos archyvą papildė naujais darbais. Manoma, kad dailininkas yra sukūręs apie 150 ekslibrisų. Juos darė linoleumo ir oforto technika, yra sukūręs unikalių koliažinių ekslibrisų. Paties Ž. Mikšio liudijimu, jis pirmą ex librisą (taip šį žodį rašė dailininkas) „Ex libris. Ž. Mikšys“ linoleume išraižė 1940 metais. Šis pirmas knygos ženklas buvo skirtas sau pačiam. Dailininkas savo sukurtų ekslibrisų nepasirašydavo, aiškindamas tuo, kad knygos ženklai gaminami ir skirti tiražuoti, vartoti didesniais kiekiais. Jo sukurtiems ekslibrisams būdingas organiškas vaizdinio – asociatyvinio mąstymo raidinių bei linijų struktūrų susiliejimas. Linija, piešinys ir virtuoziškai įkomponuoti šriftiniai tekstai, suaugdami į vientisą struktūrą mažosios grafikos kūriniuose, ne tik išsaugo meninio vaizdinio vientisumą, dekoratyvumą, bet ir žadina savotišką įtampą, asociacijų grandinę, skatinančią žiūrovus skverbtis į simbolius, ieškoti gelminių kūrinio prasmių. Tokie knygos ženklai sukurti aktoriams S. Pilkai, L. Noreikai, dailininkams V. Antanavičiui, V. Kisarauskui, A. Švažui, rašytojams S. Gedai, M. Karčiauskui, J. Keliuočiui, etnografui V. Miliui ir kitiems. 

Dailininkas kūrė ir koliažinius ekslibrisus. Be to, kartu su vokiečių dailininku Raineriu Mordmuelleriu sukūrė knygos ženklą „Ex libris Rainer Gottlieb Mordmueller“ (1987–1989). Apie jį viename iš savo laiškų 1989 m. Ž. Mikšys rašė: „Gigantiškas ex librisas, kuris yra kartu ir bendras su R. Mordmulleriu“.

Nemažai ekslibrisų Ž. Mikšys sukūrė ir sau pačiam. Vienas iš pirmųjų tokių darbų yra 1955 m. sukurtas ekslibrisas „Ex libris. Ž. M.“ Įdomu, kad dailininkas savo gausiai bibliotekai kurdavo vienkartinius knygos ženklus, kuriuos jis vadino unikuminiais (ranka rašytais) ex librisais. Piešdavo juos plunksnele ir kiekvienoje savo asmeninės bibliotekos knygoje pažymėdavo: „Ex libris. Ž. M.“, „Ex libris. Ž. Mikšys“, „EX COLLECTIONE MIKŠYS“ ir kt.

Ž. Mikšys visur savo raštuose ir laiškuose pabrėždavo žodį „ex libris“, o ne ekslibrisas, kaip siūlė vartoti lietuvių kalbininkai. Atsakydamas į klausimus apie knygos ženklų kūrybą, Ž. Mikšys 1988 m. lapkričio 17 d. laiške rašė: „Pirmą ex librisą padariau 1940 metų birželio mėnesį (diena nežinoma). Tai buvo linoleumo raižinys. Esu padaręs lengvai virš 120 ex librisų. Pradžioje buvo linoleumo raižiniai, vėliau ofortai.“ Tame pačiame laiške dalininkas paaiškino, kodėl nepasirašo savo ekslibrisų: „Ex librisas savo paskirtimi yra „masinis“ reikalas – jis gaminamas ir skirtas vartoti didesniais kiekiais, t. y. jokia retenybė nei kokia komercinė brangenybė. Kam bereikalingas parašo marginimas yra didelė atrakcija, temarginie…“

Ž. Mikšio ekslibrisai buvo eksponuoti Kanadoje, JAV, Europoje, VI tarptautinėje moderniojo ekslibriso bienalėje Malborke, Lenkijoje (1973), parodoje „Ekslibriso atgimimas Rytų Europoje“ Prancūzijoje (1974), XVI tarptautiniame ekslibriso kongrese Lisabonoje, Portugalijoje (1976), Vokietijoje (1989), XXVI tarptautiniame ekslibrisų kongrese Čekijoje (1996), parodoje „Lietuviai Paryžiuje“ Kaune (2010) ir kitur.

Ž. Mikšio ekslibrisų turi Šiaulių universiteto biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas ir kolekcininkai.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos veikiančioje parodoje eksponuojami ekslibrisai iš Jono Nekrašiaus, Janinos ir Vyginto Ališausko rinkinių.

Jonas Nekrašius

Paroda veiks iki vasario 28 d.

Komentarai

Skip to content