Bendradarbiavimo sutartys

2022

2022-02-17 Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“
2022-05-09 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
2022-05-31 VšĮ „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras“
2022-06-22 Mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“
2022-07-27 Šiaulių „Romuvos“ progimnazija
2022-09-30 Jaunimo ugdymo saviraiškos ir pilietiškumo organizacija
2022-10-03 VšĮ „Šiaulių letenėle“

2021

2021-02-01 VšĮ „Socialinių inovacijų centras
2021-05-19 Kauno žydų religinė bendruomenė
2021-06-09 Šiaulių Zoknių progimnazija
2021-10-15 Trakų istorijos muziejus
2021-11-03 Jaunimo Europos komanda
2021-11-03 Šiaulių liberalus jaunimas
2021-11-10 Asociacija „Juspo“

2020

2020-11-04 Šiaulių Dainų progimnazija
2020-09-09 VšĮ Šeimos santykių institutas
2020-07-28 Šiaulių Jovaro progimnazija
2020-07-20 Šiaulių Lieporių gimnazija
2020-07-16 Šiaulių mokytojų pensininkų klubas „Šviesa“
2020-06-18 Asociacija „Šiaulių lietaus vaikai“
2020-04-07 VšĮ „Šiauliai plius“

2019

2019-11-21 Liepojos centrinė mokslinė biblioteka
2019-10-17 Asociacija „Menų šaltinis“
2019-10-11 VšĮ „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir veiklos biuras“
2019-08-30 Lietuvių gestų kalbos vertimo centro Šiaulių teritorinis skyrius
2019-06-17 VšĮ „Dama damai“
2019-05-22 Lietuvos istorijos institutas
2019-04-24 VšĮ „,Menoja“
2019-04-19 Šiaulių miesto savivaldybės globos namai
2019-04-19 Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“
2019-04-16 Šiaulių apskrities žydų bendruomenė
2019-02-26 Šiaulių „Santarvės“ gimnazija
2019-01-28 Šiaulių miesto Vydūno ir Ajurvedos klubas

2018

2018-12-03 VšĮ „Europos namai“
2018-11-28 VšĮ „Edukaciniai projektai“
2018-10-17 Viešieji interneto prieigos taškai
2018-10-03 Lietuvos kinologų draugija
2018-05-14 Latgalos (Latvija) centrinė biblioteka 
2018-04-20 Lietuvos biblioterapijos asociacija
2018-04-17 Pilietinių iniciatyvų sambūris
2018-04-06 Europos jaunimo parlamentas Lietuvoje
2018-03-29 Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacija
2018-03-08 Asociacija „Civis Activus“
2018-02-22 Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“
2018-02-12 Šiaulių lopšelis-darželis „Žirniukas“
2018-01-25 Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Šiaulių skyrius
2018-01-18 Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas „Aukuras“
2018-01-18 Šiaulių kultūros centras

2017

2017-12-04  Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacija
2017-11-02  Jelgavos miesto (Latvija) biblioteka
2017-10-19  Hassleholmo miesto (Švedija) biblioteka
2017-10-10  Šiaulių Parkinsono draugija (atnaujinta)
2017-10-10  Šiaulių Artrito draugija „Artis“
2017-08-07 VŠĮ „Sielos harmonija“
2017-07-31  Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centras
2017-07-24  VŠĮ „Kovos su prekyba žmonėmis centras“
2017-07-19  UAB „ETKC“
2017-05-31  UAB „Kadabra“
2017-05-15  Šiaulių trečiojo amžiaus universitetas
2017-04-24  KĮ Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ 
2017-04-24  LDS Šiaulių dailininkų organizacija
2017-04-24  Valstybinis Šiaulių dramos teatras
2017-03-31  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
2017-03-30 Vilniaus universiteto Teisės klinika
2017-02-28 Jaunųjų konservatorių lyga
2017-01-06 Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada Lietuvoje, Viešųjų reikalų skyrius

2016

2016-12-07 Šiaulių moksleivių namai
2016-12-07 Asociacija „JCI Šiauliai“
2016-11-25 Šiaulių miesto savivaldybės administracija
2016-11-23 Šiaulių Didždvario gimnazija
2016-11-10 Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių bendrija
2016-11-08 UAB „Busturas“
2016-10-24 Vydūno draugija
2016-10-21 Šiaulių 1-oji muzikos mokykla
2016-10-10 Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių bendrija
2016-10-05 Šiaulių turizmo informacijos centras
2016-10-04 Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka
2016-10-03 Asociacija Moterų veiklos inovacijų centras
2016-09-22 VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė
2016-09-12 Šiaulių universitetas
2016-09-05 UAB „AVAD Baltic“
2016-09-05 Šiaulių specialiojo ugdymo centras
2016-08-31 VšĮ „Robotikos mokykla“
2016-08-31 Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka
2016-08-31 Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla
2016-07-12 Tolerantiško jaunimo asociacija
2016-06-14 UAB Šiaulių apskrities televizija
2016-04-27 Šiaulių teritorinė darbo birža
2016-04-25 Šiaulių „Juventos“ progimnazija
2016-04-25 Šiaulių „Aušros“ muziejus
2016-04-11  Šiaulių „Rasos“ progimnazija
2016-03-30 Šiaulių sanatorinė mokykla
2016-03-09 Šiaulių miesto savivaldybė
2016-02-26 Lietuvos žmogaus teisių centras
2016-02-22 Lietuvos moksleivių sąjunga
2016-02-19 Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių filialas
2016-01-25 Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“

2015

2015-12-11  Šiaulių profesinio rengimo centras
2015-11-16  Profesorius Patrick Chura (Akrono universitetas, JAV)
2015-10-02 Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra
2015-06-26 Šiaulių universiteto Humanitarinis fakultetas (dabar Humanitarinių mokslų katedra)
2015-04-01 Vilniaus universitetas (Karjeros valdymo informacinės sistemos (KVIS) naudojimo sutartis)
2015-04-17 Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“
2015-04-10 Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras (Sutartis dėl Šiaulių miesto gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti)
2015-02-26 Šiaulių „Dermės“ mokykla
2015-01-16  VŠĮ „Mūsų draugas“
2015-01-13  Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija

2014

2014-12-18   UAB DrivingEd (KET testai)
2014-12-17   Narvos centrinė biblioteka (Estija)
2014-11-13   Šiaulių rajono Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“
2014-10-22  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
2014-08-26 Šiaulių Parkinsono draugija
2014-05-14  Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija
2014-03-20 Šiaulių „Romuvos“ gimnazija
2014-01-30 Šiaulių Ringuvos specialioji mokykla
2014-01-30 Šiaulių specialiojo ugdymo centras
2014-01-16  Asociacija „Langas į ateitį“

2013

2013-12-17 Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla
2013-10-11 Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija
2013-05-27 Visuomeninis kūrėjų klubas „Bitula“
2013-03-15 Šiaulių tardymo izoliatorius
2013-03-08 Šiaulių kino meno klubas
2013-01-25 Šiaulių miesto neįgaliųjų draugija

2012

2012-09-04 Sergančiųjų Alzheimerio liga globėjų klubas
2012-08-28 Šiaulių miesto savivaldybės Globos namai

2010

2010-10-11 Šiaulių valstybinė kolegija

2008

2008-11-26 Žemaitijos skautų organizacija
2008-10-14 VĮ Vakarų Lietuvos verslo kolegija (dabar VšĮ Lietuvos verslo kolegija)
2008-01-31 VĮ Šiaurės Lietuvos kolegija

 
Skip to content