Vytenis Rimkus: bibliografijos rodyklė

Vytenis Rimkus: bibliografijos rodyklė

Menotyrininko, Lietuvos mokslo ir visuomenės veikėjo, profesoriaus, habilituoto mokslų daktaro Vytenio Rimkaus darbų bibliografijos rodyklėje pateikti 1940–2020 metais publikuoti darbai ir literatūra apie jį. Rodyklė apima straipsnius, knygas, mokslo darbus ir kt. nuo pirmųjų moksleivio V. Rimkaus literatūrinių bandymų iki šių dienų publikacijų. V. Rimkaus bibliografija atskleidžia menotyrininko kūrybinės, mokslinės, pedagoginės ir visuomeninės veiklos įvairovę ir gausą.
Bibliografijos rodyklėje medžiaga suskirstyta į šiuos skyrius: „Knygos ir brošiūros“, „Parengti, sudaryti darbai“, „Darbai, parengti su kitais autoriais“, „Straipsniai enciklopedijose ir žodynuose“, „Straipsniai, komentarai, grožiniai ir kiti tekstai“, „Kita mokslinė veikla“, „Parodos“, „Literatūra apie Vytenį Rimkų“. Skyriuose medžiaga dėstoma chronologiškai. Bibliografijos rodyklė papildyta pagalbinėmis rodyklėmis: „Vytenio Rimkaus straipsniuose, knygose paminėtų pavardžių rodyklė“, „Vytenio Rimkaus straipsnių, knygų dalykinė-teminė rodyklė“, „Vytenio Rimkaus slapyvardžiai ir kiti kriptonimai“.
Rengiant rodyklę naudotasi prof. V. Rimkaus surinkta medžiaga, Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (LIBIS), Nacionalinės bibliografijos duomenų banku (NBDB), Virtualia kultūros paveldo sistema (epaveldas.lt), Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu ir kartoteka „Šiaulių kronika“, LNB bibliografijos Lietuvos periodinės spaudos straipsnių baze (1994–2002 m.), Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kortelių vaizdų katalogu, Lietuvos akademine elektronine biblioteka (eLABa), Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos fondais.
Rasa Streckienė

 

 

 

 
Skip to content