Elektroninė knyga „Šiaulių krašto padavimai“

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka 2015 ir 2016 m. vykdė Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą Elektroninė knyga „Šiaulių krašto padavimai“. Šiuo projektu siekta išsaugoti ir puoselėti Šiaulių apskrities tautosakinio paveldo dalį – padavimus, taip pat stiprinti Lietuvos piliečių, ypač vaikų ir jaunimo, tautinį identitetą, skatinti jų kūrybingumą.

Vykdant projektą Elektroninė knyga „Šiaulių krašto padavimai“ buvo surinkta svarbi lietuvių tautosakos dalis – daugiau kaip pusantro šimto Šiaulių apskrities padavimų. Padavimai – tai istorinės sakmės, kuriose vaizduojama įvairių istorinių arba geografinių objektų genezė, jų pavadinimų kilmė. Tai archajiškiausia ir fundamentaliausia pasąmonės raiškos forma, labiausiai iš visų tautosakos žanrų atspindinti vietos atminties struktūras, vietinį mąstymą ir identitetą.

Ilgametė tautosakos tyrėja Rūta Stankuvienė kartu su Šiaulių universiteto studentais lituanistais surinko savo kraštą reprezentuojančius padavimus. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos užsakymu šis rinkinys buvo vis pildomas ir sisteminamas. Surinktus padavimus parengti padėjo ir mokslinį straipsnį parašė Vilniaus universiteto docentė dr. Rita Repšienė.

Į projektą buvo įtraukti Šiaulių regione gyvenantys vaikai ir jaunimas. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka kartu su partnere – Šiaulių dailės mokykla – 2015 m. paskelbė padavimų iliustracijų konkursą, kuriame dalyvavo 237 jaunieji kūrėjai iš Akmenės, Baisogalos, Ginkūnų, Gruzdžių, Joniškio, Meškuičių, Pakalniškių, Pakapės, Radviliškio ir, žinoma, Šiaulių. Dalis konkursui pateiktų ir specialios komisijos puikiai įvertintų darbų buvo eksponuojama parodose ir publikuojama šiame elektroniniame leidinyje.

Įgyvendinant projektą organizuoti netradiciniai skaitymai, kuriais siekta supažindinti dalyvius su reikšminga tautosakos dalimi – padavimais. Lankytos padavimuose aprašytos vietos, objektai.

Ši knyga gali būti naudinga kraštotyrininkams, etniniais motyvais kuriantiems menininkams, pedagogams, etnologams, istorikams ir visiems besidomintiems senąja tautosaka.

Elektroninė knyga „Šiaulių krašto padavimai“ išleista ePub formatu. Ją perskaityti galite bibliotekoje esančiomis elektroninėmis skaityklėmis arba nemokamai atsisiųsti į savo išmanųjį įrenginį ir skaityti Jums patogioje vietoje.

Sigitos Vaitkaitytės inf.

 
Skip to content