Apskričių viršininkų apdovanojimai

  1. Padėkos raštas gerb. Danguolei Gaubienei, Šiaulių apskrities P.Višinskio viešosios bibliotekos vyriausiąjai bibliotekininkei, už geranoriškumą ir iniciatyvumą, papildomas pastangas regioninės bibliotekininkystės pažangai, prieinamumui ir įvaizdžio plėtrai Nacionalinės bibliotekų savaitės proga. Šiaulių apskrities viršininkas Rimundas Domarkas. 2010 m. balandžio 22 d.
  2. Padėkos raštas gerb. Kristinai Kazlaitei, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vedėjai, už nuoširdų pareigų atlikimą Šiaulių apskrities 90-mečio proga. Šiaulių apskrities viršininkas Alvydas Šedžius. 2008 m. lapkričio 27 d.
  3. Padėkos raštas gerb. Danutei Darbutienei, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriaus vedėjai, už nuoširdų pareigų atlikimą Šiaulių apskrities 90-mečio proga. Šiaulių apskrities viršininkas Alvydas Šedžius. 2008 m. lapkričio 27 d.
  4. Šiaulių apskrities viršininko Padėka gerb. Audronei Kiršinaitei, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos Metodikos centro vedėjai už nuoširdžias pastangas puoselėjant ir populiarinat bendražmogiškąsias vertybes ir aktyvų dalyvavimą akcijos „Knyga iš Tavo rankų“ organizavime Šiaulių apskrityje. Šiaulių apskrities viršininkas Alvydas Šedžius. 2008 m. vasario 29 d.
  5. Šiaulių apskrities viršininko Padėka gerb. Reginai Miežetienei, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos vadybininkei ryšiams su visuomene, už nuoširdžias `pastangas puoselėjant ir populiarinant bendražmogiškąsias vertybes ir aktyvų dalyvavimą akcijos „Knyga iš Tavo rankų“ organizavimo Šiaulių apskrityje. Šiaulių apskrities viršininkas Alvydas Šedžius. 2008 m. vasario 29 d.
  6. Šiaulių apskrities viršininko Padėka gerb. Virginijai Saldienei, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojai, už nuoširdžias pastangas puoselėjant ir populiarinant bendražmogiškąsias vertybes ir aktyvų dalyvavimą akcijos „Knyga iš Tavo rankų“ organizavimo Šiaulių apskrityje. Šiaulių apskrities viršininkas Alvydas Šedžius. 2008 m. vasario 29 d.
  7. Padėkos raštas gerb. Rūtai Žirgulytei, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešiosios bibliotekos direktorei, už nuoširdžias pastangas padedant įgyvendinti valstybės politiką Šiaulių apskrityje ir atsakingą pareigų vykdymą Šiaulių apskrities 90-mečio proga. Šiaulių apskrities viršininkas Alvydas Šedžius. 2008 m. gruodžio 11 d.
  8. Šiaulių apskrities viršininko garbės ženklas „Už nuopelnus Šiaulių apskričiai“ Rūtai Žirgulytei už kūrybines iniciatyvas ir nuopelnus ugdant Šiaulių apskrities savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojų profesionalumą. Šiaulių apskrities viršininkas Alvydas Šedžius. 2006 m. rugpjūčio 24 d.
  9. Šiaulių apskrities viršininko garbės ženklas „Už nuopelnus Šiaulių apskričiai“ Aldonai Šiaulienei už nuopelnus ugdant Šiaulių apskrities ir visos Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų profesionalumą. Šiaulių apskrities viršininkas Alvydas Šedžius. 2005 m. rugsėjo 22 d.
  10. Kauno apskrities viršininko administracija. Padėka Šiaulių apskrities P. Višinskio viešajai bibliotekai, laimėjusiai Bibliofilinio leidinio konkurse 3-ąją premiją už ekslibrių katalogą „P. Višinskio bibliotekai – 50“. Viršininkas Giedrius Buinevičius. 2001 m. gegužės 4 d
 
Skip to content