Kiti apdovanojimai

  • Nijolia Kasparavičienė už svarų indėlį į Lietuvos valstybės gerovės kūrimą apdovanojama aukso ženkleliu „Atkurtai Lietuvai – 100“. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė, Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas, Seimo narys prof. Arūnas Gumuliauskas. 2018 m. vasario 16 d.
  • 2017 m. Mikelio prizo laureato diplomas Nr. 25 kraštotyrininkei, bibliotekininkei Nijoliai Kasparavičienei už gausius kraštotyros darbus, tremties temos įprasminimą juose, geros nuotaikos muziejaus – Ramunyno – įsteigimą ir puoselėjimą. Šiaulių kraštotyros draugijos pirmininkė Virginija Šiukščienė. Šiauliai, 2017 m. gegužė.
  • Reiškiu padėką Reginai Ivanovienei, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos Katalogavimo skyriaus vedėjai, už naujas reikšmingas iniciatyvas, kuriant kompiuterinį katalogą ir diegiant naujas informacines technologijas 30-ties bibliotekinio darbo metų sukakties proga. Vedėja Patricija Bielskienė. 2005 m. rugsėjo 30d.
 
Skip to content