Ministerijų apdovanojimai

  • Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos kultūros projektų vadovui Gintautui Jazdauskui už reikšmingą indėlį didinant bibliotekų prieinamumą įvairią negalią turintiems asmenims suteiktas 2020 m.  geriausio jaunojo bibliotekininko vardas. Kultūros ministras Simonas Kairys, 2021 m. balandžio 23 d.
  • Kultūros ministro padėka Šiaulių apskrities Povilo Višinskio vešajai bibliotekai už ilgametį ir aktyvų dalyvavimą Kultūrinės edukacijos savaitėje „Menų dūzgės“. LR kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, 2019 m. gegužės 15 d.
  • Lietuvos Respublikos ministro pirmininko padėka direktoriaus pavaduotojai kultūrinei veiklai Reginai Miežetienei. Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, 2015 m. spalio 13 d.
  • Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Padėkos raštas vyriausiajai bibliotekininkei, Amerikos skaityklos koordinatorei Romai Baristaitei už atsakingą, kūrybišką darbą, iniciatyvumą, svarų indėlį plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą Apskričių viešųjų bibliotekų veiklos 65 metų sukakties proga. Kultūros ministras Šarūnas Birutis, 2015 m. spalio 13 d.
  • Lietuvos Respublikos ministro pirmininko padėka Informacijos skyriaus vyriausiajai bibliotekininkei Jonei Gorytei už bibliotekos kaip reikšmingos žinių visuomenės institucijos puoselėjimą, už knygų ir kultūros platinimą. Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius. 2015 m. balandžio 27 d.
  • Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Padėkos raštas Informacijos skyriaus vedėja Kristinai Kazlaiteiuž kūrybingą, aktyvią bei profesionalią veiklą įgyvendinant skaitymo skaitinimo iniciatyvas. Kultūros ministras Šarūnas Birutis. 2014 m. balandžio 29 d.
  • Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Diplomas, kuriuo suteikiamas geriausio 2012 metų bibliotekininko vardas Vaikų literatūros skyriaus vedėjai Aldonai Šiaulienei. Kultūros ministras Šarūnas Birutis, 2013 m. balandžio 30 d.
  • Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Diplomas. Kultūros ministerijos premija už nuopelnus skatinat skaitymą suteikiama Aldonai Šiaulienei įvertinat prasmingus darbus populiarinat skaitymą, šiuolaikiškai ir originaliai įgyvendinant skaitymo skatinimo projektus, literatūrines-kūrybine akcijas, turinčias įtakos visuomenės skaitymo įgūdžių pažangai bei keliančias skaitymo prestižą visuomenėje. Kultūros ministras Remigijus Vilkaitis. 2008 m. gruodžio 19 d.
  • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2005 metų vaikų literatūros premija Aldonai Šiaulienei už nuopelnus populiarinant vaikų literatūrą ir skaitymą. Švietimo ir mokslo ministras Remigijus Motuzas. 2006 m. balandžio 3 d.
  • Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Padėkos raštas Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos ilgametei direktorei Eugenijai Rimkūnienei už gerą darbą ir nuoseklią veiklą kuriant viešąją biblioteką informacinei visuomenei bibliotekos įkūrimo 55-erių m. sukakties proga. Kultūros ministras Vladimiras Prudnikovas. 2005 m. rugsėjo 22 d.
 
Skip to content