Savivaldybių apdovanojimai

  • Šiaulių miesto savivaldybė 2019 m. Šiaulių miesto premiją už geriausią kultūrinę edukaciją skiria Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai. Premija skirta už projektą „Kultūra ant slenksčio: kultūrinė kiemų intervencija“.
  • Šiaulių miesto savivaldybė reiškia padėką Valerijai Žilinienei, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai, už iniciatyvas organizuojant bibliotekos renginius ir kūrybingą bendradarbiavimą su kitomis kultūros institucijomis bei Šiaulių miesto bendruomenės informacinių poreikių tenkinimą Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės proga. Savivaldybės meras Vytautas Juškus. 2006 m. balandžio 20 d.
  • Reiškiu padėką Reginai Ivanovienei, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos Katalogavimo skyriaus vedėjai, už naujas reikšmingas iniciatyvas, kuriant kompiuterinį katalogą ir diegiant naujas informacines technologijas 30-ties bibliotekinio darbo metų sukakties proga. Vedėja Patricija Bielskienė. 2005 m. rugsėjo 30 d.
  • Padėka Kurtuvėnų klojimo teatrui ir jo vadovei Audronei Kiršinaitei už dalyvavimą tarptautiniame klojimo teatro festivalyje Kurtuvėnuose. Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja V. Jurašienė. 2001 m. liepos 22 d.
  • Padėka Šiaulių miesto savivaldybės vardu Nijoliai Kasparavičienei už aktyvią veiklą renkant buvusių tremtinių, politinių kalinių, Lietuvos laisvės kovų dalyvių atsiminimus. Šiaulių miesto merė Vida Stasiūnaitė. 2001 m. balandžio 6 d.
 
Skip to content