Apie, Misija, Vizija

Petro Slonksnio nuotr.

Bibliotekos misija – tenkinti regiono gyventojų informacinius, švietimo ir kultūrinius poreikius, skatinti asmenybės tobulėjimą, sudaryti sąlygas leisti laisvalaikį, bendrauti, asmenybės saviraiškai ir mokytis visą gyvenimą.

Bibliotekos vizija – moderni, nuolat besimokanti, pažangią patirtį taikanti bei skleidžianti, atvira, partneriška biblioteka.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (toliau ŠAVB) – didžiausia viešoji biblioteka Šiaurės Lietuvoje, kartu tai miesto ir regiono bendruomenes suburiantis centras.

Čia siūlomas platus kultūrinių ir edukacinių veiklų pasirinkimas: susitikimai su rašytojais, žinomais kultūros ir meno veikėjais, koncertai, parodos, filmų peržiūros, spektakliai, edukaciniai užsiėmimai, skaitmeninio raštingumo mokymai, mokslinės konferencijos. Biblioteka kasmet organizuoja ne vieną tūkstantį lankytojų sutraukiančią Knygų mugę, o įgyvendindama aukštos kultūrinės ir meninės vertės projektus, kviečia šiauliečius ir miesto svečius atrasti kultūrą netradicinėse miesto erdvėse.

Bibliotekoje saugoma beveik 500 tūkst. lankytojams atvirai prieinamų spausdintų ir elektroninių knygų, kitų dokumentų, žemėlapių, vaizdo ir garso įrašų, archyvo medžiagos ir kt.

ŠAVB įsikūrusi moderniame, šiuolaikiškai įrengtame pastate. Bibliotekos erdvės pritaikytos bet kokio amžiaus ir poreikių, įskaitant ir įvairią negalią turintiems lankytojams. Čia veikia Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyrius, Knygos grafikos centras su unikaliu Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondu, Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius su puikia žaisloteka, Amerikos skaitykla, turinti didžiausią leidinių, filmų ir kt. fondą anglų kalba regione. Bibliotekos Meno ir muzikos skaitykloje galima rasti didelę vinilinių plokštelių kolekciją, turtingą natų fondą, yra galimybė pagroti pianinu, sintezatoriumi, naudotis kompiuterinėmis grafikos dizaino programomis ir kt.

Įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos, kuriose lankytojai gali nemokamai naudotis internetu, programomis, prenumeruojamomis duomenų bazėmis ir kt. Bibliotekoje kasmet surengiama iki 500 edukacinių užsiėmimų, kurie sulaukia iki 8 tūkst. įvairaus amžiaus dalyvių.

Lankytojų taip pat laukia erdvi dailės galerija, kino salė, Poezijos kambarys, Kūrybinėje erdvėje įsikūrusi inovatyvių technologijų laboratorija. O mažamečių vaikų tėvai gali pasinaudoti  trumpalaikės vaikų priežiūros centro „Kibi ribi“ paslaugomis.

Aktyvi klubų veikla – čia veikia Anglų kalbos, Klasikinės muzikos mėgėjų, Skaitytojų, „Poviliuko“ klubai, Suaugusiųjų kūrybinės raiškos studija „Paletė“.

Šalies mastu ŠAVB vaidina svarbų vaidmenį kaip metodinis ir regioninis skaitmeninimo kompetencijos centras, užtikrinantis metodinę paramą, tarpinstitucinį ir tarpbibliotekinį bendradarbiavimą. 2019 m. ŠAVB suskaitmenino ir į virtualią erdvę perkėlė 3 843 kultūros paveldo objektus.

ŠAVB žinioje yra 11 Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų, kurių filialų tinklas sujungia visus regiono miestelius ir kaimus. Kasmet ŠAVB kvalifikaciją kelia ir mokymuose dalyvauja regiono bibliotekų specialistai. 2019 m. ŠAVB organizuotuose mokymuose kvalifikaciją kėlėsi 910 specialistų. ŠAVB skaitmeninio raštingumo mokymuose per 2019 m. apmokyta daugiau nei 2,5 tūkst. gyventojų.

ŠAVB – pirmoji autizmui draugiška biblioteka Lietuvoje. Bibliotekoje įrengta speciali erdvė su sensoriniais elementais, apmokyti bibliotekos specialistai, parengtos specialios edukacinės programos, organizuojami „Sensoriniai skaitymai“ kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams ir jų šeimoms.

Paslaugų negalią turintiems asmenims plėtra yra viena svarbiausių bibliotekos veiklos krypčių. Bibliotekos darbuotojai tikslingai kelia kvalifikaciją, domisi pasaulio bibliotekų ir kitų kultūros bei švietimo įstaigų patirtimi, pritaiko ir adaptuoja ją, perduoda patirtį kolegoms. 2019 m. ŠAVB įgyvendino tarptautinį projektą „Penki pojūčiai – penki keliai pažinti“, kuriuo siekta spręsti neįgaliųjų ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių socialinės ir kultūrinės integracijos problemas. Tais pačiais metais organizuotas gerosios patirties sklaidos forumas „Misija (ne)įmanoma: atvira, empatiška ir prieinama biblioteka“.

Biblioteka nuolat plečia savo veiklą, įgyvendindama inovatyvias ir drąsias idėjas, siekia išplėsti tradicinės bibliotekinės veiklos sampratą, savo patirtimi dalijasi ne tik su Lietuvos, bet ir su užsienio bibliotekomis, užmezgami nauji tarpinstituciniai bendradarbiavimo santykiai, tarptautinės partnerystės. 2019 m. įgyvendinti inovatyvūs kultūriniai projektai „Šiauliai Open Slam Fest’19: renginių ciklas“ ir „Kultūra ant slenksčio: kultūrinė kiemų intervencija“ („Kiemai“) susilaukė plataus atgarsio nacionaliniu mastu. Projektas „Kiemai“ apdovanotas Šiaulių miesto kultūros ir meno premija už geriausiai parengtą ir įvykdytą kultūrinės edukacijos projektą.

Jūs visada čia laukiami!

Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius

Knygos grafikos centras

Antro aukšto fojė

Mažoji salė

Abonementas

Konferencijų salė

Kino Salė

„Kibi Ribi“ erdvė / sensorinis kambarys

Trečio aukšto galerija

Amerikos skaitykla

Kūrybinė erdvė

Didžioji skaitykla / Periodika

Kraštotyros skaitykla

Meno ir muzikos skaitykla

Nuotraukos iš bibliotekos archyvo.