Apie, Misija, Vizija

Petro Slonksnio nuotr.

Bibliotekos misija – tenkinti regiono gyventojų informacinius, švietimo ir kultūrinius poreikius, skatinti asmenybės tobulėjimą, sudaryti sąlygas leisti laisvalaikį, bendrauti, asmenybės saviraiškai ir mokytis visą gyvenimą.

Bibliotekos vizija – moderni, nuolat besimokanti, pažangią patirtį taikanti bei skleidžianti, atvira, partneriška biblioteka.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (toliau ŠAVB) – didžiausia viešoji biblioteka Šiaurės Lietuvoje, kartu tai miesto ir regiono bendruomenes suburiantis centras.

Čia siūlomas platus kultūrinių ir edukacinių veiklų pasirinkimas: susitikimai su rašytojais, žinomais kultūros ir meno veikėjais, koncertai, parodos, filmų peržiūros, spektakliai, edukaciniai užsiėmimai, skaitmeninio raštingumo mokymai, mokslinės konferencijos. Biblioteka kasmet organizuoja ne vieną tūkstantį lankytojų sutraukiančią Knygų mugę, o įgyvendindama aukštos kultūrinės ir meninės vertės projektus, kviečia šiauliečius ir miesto svečius atrasti kultūrą netradicinėse miesto erdvėse.

Bibliotekoje saugoma beveik 500 tūkst. lankytojams atvirai prieinamų spausdintų ir elektroninių knygų, kitų dokumentų, žemėlapių, vaizdo ir garso įrašų, archyvo medžiagos ir kt.

ŠAVB įsikūrusi moderniame, šiuolaikiškai įrengtame pastate. Bibliotekos erdvės pritaikytos bet kokio amžiaus ir poreikių, įskaitant ir įvairią negalią turintiems lankytojams. Čia veikia Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyrius, Knygos grafikos centras su unikaliu Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondu, Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius su puikia žaisloteka, Amerikos skaitykla, turinti didžiausią leidinių, filmų ir kt. fondą anglų kalba regione. Bibliotekos Meno ir muzikos skaitykloje galima rasti didelę vinilinių plokštelių kolekciją, turtingą natų fondą, yra galimybė pagroti pianinu, sintezatoriumi, naudotis kompiuterinėmis grafikos dizaino programomis ir kt. Įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos, kuriose lankytojai gali nemokamai naudotis internetu, programomis, prenumeruojamomis duomenų bazėmis ir kt. Bibliotekoje kasmet surengiama iki 500 edukacinių užsiėmimų, kurie sulaukia iki 8 tūkst. įvairaus amžiaus dalyvių.

Lankytojų taip pat laukia erdvi dailės galerija, kino salė, Poezijos kambarys, Kūrybinėje erdvėje įsikūrusi inovatyvių technologijų laboratorija. O mažamečių vaikų tėvai gali pasinaudoti  trumpalaikės vaikų priežiūros centro „Kibi ribi“ paslaugomis. Aktyvi klubų veikla – čia veikia Anglų kalbos, Klasikinės muzikos mėgėjų, Skaitytojų, „Poviliuko“ klubai.

Regiono mastu ŠAVB yra apskrities viešųjų bibliotekų metodikos, bibliografijos ir informacijos centras, užtikrinantis metodinę paramą bibliotekų specialistams, tarpinstitucinį ir tarpbibliotekinį bendradarbiavimą. ŠAVB žinioje yra 11 Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų, kurių filialų bei mokyklų bibliotekų tinklas  sujungia visus regiono miestelius ir kaimus. Kasmet ŠAVB kvalifikaciją kelia ir mokymuose dalyvauja regiono bibliotekų specialistai. 2020 m. ŠAVB organizuotuose mokymuose kvalifikaciją kėlėsi 1 849 specialistai. ŠAVB skaitmeninio raštingumo mokymuose per 2020 m. apmokyta daugiau nei 2,5 tūkst. gyventojų.

Šalies mastu ŠAVB vaidina svarbų vaidmenį kaip metodinis ir regioninis skaitmeninimo kompetencijos centras, skaitmeninantis bibliotekose esančius kultūros paveldo objektus, plečiantis paslaugas vartotojams (panaudojant suskaitmenintą turinį), tobulinantis bibliotekų specialistų kvalifikaciją bei didinantis suskaitmenintų kultūros paveldo objektų prieinamumą visuomenei. 2020 m. ŠAVB suskaitmenino ir į virtualią erdvę perkėlė 4 144 kultūros paveldo objektus.

Paslaugų negalią turintiems asmenims plėtra yra viena svarbiausių bibliotekos veiklos krypčių. ŠAVB – pirmoji autizmui draugiška biblioteka Lietuvoje. Bibliotekoje įrengta speciali erdvė su sensoriniais elementais, apmokyti bibliotekos specialistai, parengtos specialios edukacinės programos, organizuojami „Sensoriniai skaitymai“ kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams ir jų šeimoms.

Bibliotekos darbuotojai tikslingai kelia kvalifikaciją, domisi pasaulio bibliotekų ir kitų kultūros bei švietimo įstaigų patirtimi, pritaiko ir adaptuoja ją, perduoda patirtį kolegoms. 2019 m. ŠAVB įgyvendino tarptautinį projektą „Penki pojūčiai – penki keliai pažinti“, kuriuo siekta spręsti neįgaliųjų ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių socialinės ir kultūrinės integracijos problemas. Tais pačiais metais organizuotas gerosios patirties sklaidos forumas „Misija (ne)įmanoma: atvira, empatiška ir prieinama biblioteka“.

2020 m. ŠAVB iniciatyva visos Lietuvos viešosios bibliotekos pradėjo vykdyti projektą „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“ („Biblioteka visiems“), kirtą didinti paslaugų prieinamumą įvairią negalią turintiems žmonėms, skatinti visuomenės informuotumą ir ugdyti toleranciją. Pirmuoju žingsniu tapo bibliotekose taikomi vienodi infrastruktūriniai sprendimai, tobulinamos darbuotojų kompetencijos, kuriamos naujos paslaugos ASS ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems lankytojams.

Biblioteka nuolat plečia savo veiklą, įgyvendindama inovatyvias ir drąsias idėjas, siekia išplėsti tradicinės bibliotekinės veiklos sampratą, savo patirtimi dalijasi ne tik su Lietuvos, bet ir su užsienio bibliotekomis, užmezgami nauji tarpinstituciniai bendradarbiavimo santykiai, tarptautinės partnerystės.

2020 m. ŠAVB inicijavo projektą „Informacinių išteklių prieinamumo didinimas Šiaulių mieste“, kurio rezultatu tapo mieste įrengti knygomatai, užtikrinantys bekontaktį knygų išdavimą ir suteikiantys galimybę bibliotekos skaitytojams saugiai ir sau patogiu laiku skolintis knygas.

Inovatyvus kultūrinis projektas „Kultūra ant slenksčio: kultūrinė kiemų intervencija“ („Kiemai“) ne tik 2019 m. buvo apdovanotas Šiaulių miesto kultūros ir meno premija už geriausiai parengtą ir įvykdytą kultūrinės edukacijos projektą, bet ir tapo tęstiniu projektu ir vykdomas jau trečius metus iš eilės.  Kitas inovatyvus projektas „Poviliuko slemas 2020“ skatino kūrybines raiškas ir ekspresyvaus meno įvairovę Šiauliuose per slemo kultūros sklaidą ir naujų miestui kultūrinių formų, tokių kaip beatbox’as, pristatymą organizuojant pirmąjį Šiauliuose beatbox’erių čempionatą.

Jūs visada čia laukiami!

Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius

Knygos grafikos centras

Antro aukšto fojė

Mažoji salė

Abonementas

Konferencijų salė

Kino Salė

„Kibi Ribi“ erdvė / sensorinis kambarys

Trečio aukšto galerija

Amerikos skaitykla

Kūrybinė erdvė

Didžioji skaitykla / Periodika

Kraštotyros skaitykla

Meno ir muzikos skaitykla

Nuotraukos iš bibliotekos archyvo.