Direktorius

Direktoriaus nuotraukos

„Pagrindinė mūsų bibliotekos vystymosi perspektyva – stiprus regioninis kompetencijų centras, inovatyvių paslaugų ir mokymosi visą gyvenimą organizavimo lyderis, turintis efektyvią organizacinę struktūrą, kūrybingų, kvalifikuotų, iniciatyvių specialistų komandą, teikiantis kokybiškas informacijos, kultūros ir meno, švietimo paslaugas regiono kultūros darbuotojams ir gyventojams, bendruomenės būrimosi vieta, atvira visiems bendruomenės nariams.

Biblioteka yra gyvas organizmas, veikiamas tiek vidinių, tiek išorinių veiksnių, o vertinant esamą padėtį ir pasiektus rezultatus, galima džiaugtis, kad Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka yra matoma, žinoma ne tik Šiaulių mieste, regione, bet ir visoje Lietuvoje, turinti savo identitetą ir savo stiprybes.“

Prof. dr. Bronius Maskuliūnas
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorius

Tel. (8 41) 37 17 12
El. paštas bronius.maskuliunas@savb.lt
Pareiginiai nuostatai

 

Gyvenimo aprašymas

Gimimo data, vieta
1964 m. Pasvalio rajonas, Lietuva.

Išsilavinimas
2007 m.Vilniaus universitete atlikta humanitarinių mokslų srities filologijos krypties habilitacijos procedūra
2000 m.Vilniaus universitete apginta humanitarinių mokslų daktaro disertacija, įgytas humanitarinių mokslų daktaro laipsnis
1995–2000 m.Doktorantūros studijos Vilniaus universitete
1985–1990 m.Lietuvių kalbos ir literatūros studijos Šiaulių pedagoginiame institute
Darbo patirtis
Nuo 2016 m.Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorius
Nuo 2021 m.Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos profesorius
2007–2020 m.Šiaulių universiteto Lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedros profesorius
2005–2016 m.Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto dekanas
2005–2006 m.Šiaulių universiteto Europos studijų instituto direktorius
2001–2007 m.Šiaulių universiteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros docentas
2000–2001 m.Šiaulių universiteto Lietuvių kalbos katedros asistentas
Ekspertinė patirtis
Nuo 2020 mStasio Šalkauskio premijos komisijos pirmininkas
Nuo 2019 m.Šiaulių miesto kultūros tarybos narys
Nuo 2019 m.Lietuvos bibliotekų tarybos narys
2013–2016 m.Lietuvos mokslo tarybos ekspertas
Nuo 2013 m.Žurnalo Lietuvių kalba redaktorių kolegijos narys
2011–2015 m.Lituanistikos plėtros komisijos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės narys
2010–2011 m.Studijų kokybės vertinimo centro ekspertas
2007–2012 m.Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys
2006–2021 m.Tęstinio mokslo darbų leidinio Acta humanitarica universitatis Saulensis vyriausiasis redaktorius
Nuo 2001 m.Žurnalo Archivum Lithuanicum redaktorių kolegijos narys
Projektinė patirtis
2021–2023 m.Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas „Jokūbo Morkūno Postilės (1600) mokslinio leidimo rengimas“ (projekto vadovas)
2012–2014 m.ES finansuotas projektas „Šiaulių universiteto humanitarinių, socialinių mokslų, meno sričių studijų infrastruktūros ir bazinės įrangos modernizavimas didinant studijų proceso efektyvumą ir tarptautiškumą“ (projekto vadovas)
2012–2014 m.ES finansuotas projektas „Lituanistikos (baltistikos) centrų akademinio mobilumo skatinimas ir tarptautiškumo plėtra“ (vykdytojas)
2006–2007 m. ES finansuotas tarptautinis projektas „Tarpkultūrinių studijų bendradarbiavimo tinklo vystymas pasienio regionuose (INTERSTUDY)“ (ekspertas)
Visuomeninė veikla
Nuo 2016 m.Lietuvos bibliotekininkų draugijos narys
2012–2016 m.Lituanistikos (Baltistikos) centrų asociacijos valdybos narys
2006–2007 m.Šiaulių Trečiojo amžiaus universiteto Humanitarinio fakulteto dekanas
2003–2004 m.Kultūrinės televizijos laidos „Žodžiai“ autorius ir vedėjas (Splius televizija)
Nuo 2000 m.Lietuvos mokslininkų sąjungos narys
Nuo 1998 m.Lietuvių kalbos draugijos narys
1994–1995 m.Kultūrinės radijo laidos „Pragiedruliai“ autorius ir vedėjas (Šiaulių radijo centras)
Apdovanojimai2021 m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu už aktyvią lyderystę ir profesionalumą, inovatyvių sprendimų, skatinančių viešųjų bibliotekų atvirumą ir paslaugų prieinamumą, puoselėjimą apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.
 
Skip to content