Savanoriška veikla pagal ŠAVB sutartį

Asmenims, norintiems ilgesniam laikui įsitraukti į bibliotekos veiklą ir joje reguliariai dalyvauti, siūloma pasirašyti dvišalę sutartį (nepilnamečiams būtina gauti rašytinį tėvų ar globėjų sutikimą), kuria apibrėžiamas abipusis bendradarbiavimas. Savanoriškos veiklos atlikimo laikotarpis, veiklos kryptys derinami su kiekvienu savanoriu individualiai. Pabaigoje aptariami rezultatai, savanoriui išduodamas savanoriškos veiklos atlikimą patvirtinantis pažymėjimas.

Su bibliotekos savanoriškos veiklos tvarkos aprašu ir atlikimo sutartimi galite susipažinti čia: savb.lt/lt/savb/bibliotekos-veikla/bibliotekos-dokumentai/savanoriskos-veiklos-tvarkos-aprasas/.

Dėl galimybės atlikti savanorišką veiklą prašome iš anksto susisiekti:

Raimonda Andrijauskaitė-Lazdauskienė
Tel. (8 41) 37 17 26
El. paštas r.andrijauskaite@savb.lt

 
Skip to content