Darbo užmokestis

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojų vidutinis mėnesio paskirtasis darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių.

Tarnautojai 2021 m. I  ketvirtis 2021 m. II ketvirtis 2021 m. III ketvirtis 2021 m. IV ketvirtis Pareigybių skaičius*
Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis  
Direktorius 1
Direktoriaus pavaduotojas 1
Administratorius 1
Vyriausiasis buhalteris 1
Buhalterė 0,5
Projektų kuratorius 1
Vyr. metodininkas 1240 1240 3
Vyresn. metodininkas 1
Informacijos specialistas 1
Parodų kuratorius 1
Tyrėjai 1078 1078 1,5
Kultūrinių renginių organizatorius 1
Kultūros projektų vadovas 1
Rinkodaros specialistas 1
Skyrių vedėjai 1495 1495 5
Kalbos tvarkytojas 1
Dizaineris maketuotojas 1209 1209 1,5
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas 0,5
Kompiuterijos inžinierius 1
Kompiuterinių sistemų administratorius 1
Kompiuterinės Įrangos derintojas 0
Vyr. bibliotekininkai 1156 1156 14
Vyresn. bibliotekininkai 1023 1023 13
Bibliotekininkai 974 947 14
Registratorius 974 947 1,5
Elektrikas 0,5
Automobilio vairuotojas 1
Knygrišys 1
Stalius 0,5
Budėtojai 0.5
Pagalbinis darbininkas 0,5
Aplinkos tvarkytojas 0,75
Valytojos 642 642 6
Iš viso 84
Tarnautojai 2020 m. I  ketvirtis 2020 m. II ketvirtis 2020 m. III ketvirtis 2020 m. IV ketvirtis Pareigybių skaičius*
Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis  
Direktorius 1
Direktoriaus pavaduotojas 1
Administratorius 1
Vyriausiasis buhalteris 1
Buhalterė 1
Projektų kuratorius 1
Vyr. metodininkas 1060 1077 1077 1077 3
Vyresn. metodininkas 1
Informacijos specialistas 1030 1030 1030 1030 2
Parodų kuratorius 0,5
Tyrėjai 0,5
Kultūrinių renginių organizatorius 1
Kultūros projektų vadovas 1
Rinkodaros specialistas 1
Skyrių vedėjai 1385 1423 1423 1423 5
Kalbos tvarkytojas 1
Dizaineris maketuotojas 1087 1087 1087 1087 1,5
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas 0,5
Kompiuterinių sistemų administratorius 1
Kompiuterinės Įrangos derintojas 1
Vyr. bibliotekininkai 1108 1115 1128 1128 13
Vyresn. bibliotekininkai 980 986 986 986 13,5
Bibliotekininkai 926 924 931 931 14
Registratorius 917 924 924 924 1,5
Eksploatavimo inžinierius 1
Automobilio vairuotojas 1
Knygrišys 1
Stalius 0,5
Budėtojai 0.5
Pagalbinis darbininkas 0,5
Aplinkos tvarkytojas 1
Valytojos 607 607 607 607 6
Iš viso 84

*Nuo 2020 m. liepos 1 d.

Tarnautojai 2019 m. I  ketvirtis 2019 m. II ketvirtis 2019 m. III ketvirtis 2019 m. IV ketvirtis Pareigybių skaičius*
Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis  
Direktorius 1
Direktoriaus pavaduotojas 1
Administratorius 1
Vyriausiasis buhalteris 1
Buhalterė 1
Projektų kuratorius 1
Vyr. metodininkas 932 932 932 960 3
Vyresn. metodininkas 1
Informacijos specialistas 1
Parodų kuratorius 0,5
Tyrėjai 1
Kultūrinių renginių organizatorius 1
Rinkodaros specialistas 1
Skyrių vedėjai 1182 1182 1182 1278 6
Kalbos tvarkytojas 1
Dizaineris maketuotojas 745 993 993 1049 1,5
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas 0,5
Kompiuterinių sistemų administratorius 1
Kompiuterinės Įrangos derintojas 1
Vyr. bibliotekininkai 934 965 965 996 14.5
Vyresn. bibliotekininkai 881 878 878 914 16
Bibliotekininkai 833 859 859 859 14,5
Registratorius 833 833 833 833 2
Eksploatavimo inžinierius 1
Automobilio vairuotojas 1
Knygrišys 1
Stalius 0,5
Budėtojai 0.5
Pagalbinis darbininkas 0,5
Aplinkos tvarkytojas 1
Valytojos 555 555 555 555 6
Iš viso 84

*2019 m. kovo 31 d. dirbusių darbuotojų skaičius  86

Tarnautojai 2018 m. I  ketvirtis 2018 m. II ketvirtis 2018 m. III ketvirtis 2018 m. IV ketvirtis Pareigybių skaičius*
Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis  
Direktorius 1
Direktoriaus pavaduotojas 1
Administratorius 1
Vyriausiasis buhalteris 1
Buhalterė 1
Projektų kuratorius 1
Vyr. metodininkas 649 649 3,5
Vyresn. metodininkas 1
Informacijos specialistas 1
Parodų kuratorius 0,5
Tyrėjai 649 649 1
Kultūrinių renginių organizatorius 1
Rinkodaros specialistas 1
Skyrių vedėjai 808 808 6
Kalbos tvarkytojas 1
Dizaineris maketuotojas 1,5
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas 0,5
Kompiuterinių sistemų administratorius 1
Kompiuterinės įrangos derintojas 1
Vyr. bibliotekininkai 643 643 15
Vyresn. bibliotekininkai 583 583 15
Bibliotekininkai 566 566 14,5
Registratorius 566 566 2
Eksploatavimo inžinierius 1
Automobilio vairuotojas 1
Knygrišys 1
Stalius 0,5
Budėtojai 0,5
Pagalbinis darbininkas 0,5
Aplinkos tvarkytojas 1
Valytojos 400 400 6
Iš viso 84

*2018 m. birželio 30 d. dirbusių darbuotojų skaičius  84

Tarnautojai 2017 m. I  ketvirtis 2017 m. II ketvirtis 2017 m. III ketvirtis 2017 m. IV ketvirtis Pareigybių skaičius*
Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis  
Direktorius 1
Direktoriaus pavaduotojas 1
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1
Administratorius 1
Vyriausiasis buhalteris 1
Buhalteris 1
Apskaitininkas 1
Projektų vadovas 1
Metodininkas 658 659 659 659 4
Visuomenės informavimo specialistas 649 649 649 649 2
Rinkodaros specialistas 1
Skyriaus vedėjas 763 763 763 763 7
Kalbos tvarkytojas 1
Dizaineris maketuotojas 1
Informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius 1
Kompiuterinių sistemų inžinierius 0,50
Kompiuterinės įrangos derintojas 1
Bibliotekininkas 581 581 581 581 44,5
Registratorius 558 558 558 558 2
Eksploatavimo inžinierius 1
Automobilio vairuotojas 1
Knygrišys 0,5
Stalius 0,5
Budėtojas 275 190 190 190 0,5
Pagalbinis darbininkas 0,5
Aplinkos tvarkytojas 1
Valytojas 380 412 412 412 6
Iš viso 84

*2017 m. gruodžio 31 d. dirbusių darbuotojų skaičius  75

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka  tel. 841523756, 841 523750; faks. 841 523750; el. paštas bibl@savb.lt; tinklalapis https://www.savb.lt/lt/