Bibliotekininkas darbui su elektroninės informacijos ištekliais

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (ŠAVB) ieško bibliotekininko darbui su elektroninės informacijos ištekliais.

Darbo funkcijos:

 • organizuoti, koordinuoti darbą su elektroninės informacijos ištekliais;
 • administruoti ir testuoti prenumeruojamas duomenų bazes, rūpintis nutolusių vartotojų prieiga prie jų;
 • sekti ir diegti elektroninės informacijos naujoves, nuolat atnaujinti žinias apie nemokamus elektroninės informacijos išteklius, atviros prieigos informacijos šaltinius;
 • organizuoti vartotojų mokymus ir konsultuoti juos, kaip naudotis elektroniniais informacijos šaltiniais;
 • rūpintis elektroninių išteklių sklaida;
 • rengti el. informacijos išteklių vartotojų poreikių tyrimus ir vertinimą;
 • dalyvauti metodinėje veikloje, pagal kompetencijas konsultuoti ir rengti mokymus bibliotekų specialistams.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Informacijos mokslų bakalauro / magistro laipsnis būtų privalumas;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Bibliotekų įstatymu ir kitais įstatymais, Bibliotekos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Bibliotekos veiklą;
 • išmanyti Lietuvos bibliotekų sistemą, viešųjų bibliotekų veiklos tikslus, uždavinius ir funkcijas;
 • gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;
 • dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti priimti savarankiškus sprendimus ir dirbti komandoje.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

Gyvenimo aprašymą.
Motyvacinį laišką.
Dokumentus prašome siųsti elektroniniu paštu bibl@savb.lt
Kandidatų dokumentų lauksime iki 2017 m. gruodžio 15 d.
Pretendentų atrankos būdas – darbo pokalbis. Apie kvietimą į darbo pokalbį iš anksto informuosime tik atrinktus kandidatus CV nurodytu elektroniniu paštu.
Dėl išsamesnės informacijos apie skelbiamą konkursą galite kreiptis į ŠAVB administraciją tel. (8 41) 52 37 50 arba el. paštu bibl@savb.lt

 

 
Skip to content