Bibliotekininkas darbui su kraštotyros informaciniais ištekliais

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (ŠAVB) ieško bibliotekininko darbui su kraštotyros informaciniais ištekliais

Darbo funkcijos:

 • rūpintis kraštotyros informacinių išteklių kūrimu, tvarkymu, sklaida;
 • rinkti kraštotyros medžiagą, rengti kraštotyros darbus, kelti į skaitmeninę erdvę;
 • skaitmeninti kraštotyros paveldo darbus: tvarkyti vaizdus, kurti metaduomenis;
 • kurti analizinius aprašus;
 • tvarkyti skaitmeninę bibliotekos fototeką;
 • organizuoti vartotojų mokymus ir konsultuoti juos kraštotyros informacijos paieškos klausimais;
 • dalyvauti rengiant specialias analitines apžvalgas ir temines bibliografijos rodykles, rengti straipsnius ir informacines publikacijas;
 • dalyvauti metodinėje veikloje, pagal kompetencijas konsultuoti Bibliotekų specialistus;
 • dalyvauti Bibliotekos projektinėje veikloje.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Informacijos mokslų bakalauro / magistro laipsnis būtų privalumas;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Bibliotekų įstatymu ir kitais įstatymais, Bibliotekos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Bibliotekos veiklą;
 • išmanyti Lietuvos bibliotekų sistemą, viešųjų bibliotekų veiklos tikslus, uždavinius ir funkcijas;
 • gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;
 • dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti priimti savarankiškus sprendimus ir dirbti komandoje.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

Gyvenimo aprašymą.
Motyvacinį laišką.
Dokumentus prašome siųsti elektroniniu paštu bibl@savb.lt
Kandidatų dokumentų lauksime iki 2017 m. gruodžio 15 d.
Pretendentų atrankos būdas – darbo pokalbis. Apie kvietimą į darbo pokalbį iš anksto informuosime tik atrinktus kandidatus CV nurodytu elektroniniu paštu.
Dėl išsamesnės informacijos apie skelbiamą konkursą galite kreiptis į ŠAVB administraciją tel. (8 41) 52 37 50 arba el. paštu bibl@savb.lt

 

 
Skip to content