Bibliotekininkas analitinei tiriamajai veiklai

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (ŠAVB) ieško bibliotekininko analitinei tiriamajai veiklai.

Darbo funkcijos:

 • ŠAVB ir jai priskirtos teritorijos savivaldybių viešųjų bibliotekų bei mokyklų bibliotekų (toliau Regiono bibliotekų) veiklos stebėsena.
 • ŠAVB ir Regiono bibliotekų veiklos analizės rengimas, išvadų ir rekomendacijų teikimas.
 • ŠAVB ir Regiono bibliotekų statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas, analizė, išvadų ir rekomendacijų teikimas.
 • Bibliotekų veiklos tyrimų inicijavimas, planavimas, organizavimas, koordinavimas.
 • Veiklos tyrimų metodikų rengimas, konsultavimas tyrimų metodikos rengimo klausimais.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimą. Informacijos mokslų ar Sociologijos bakalauro / magistro laipsnis būtų privalumas.
 • Būti susipažinusiam su pagrindiniais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, statistinių duomenų rinkimą, sisteminimą, naudojimą.
 • Išmanyti Lietuvos bibliotekų sistemą, viešųjų bibliotekų veiklos tikslus, uždavinius ir funkcijas.
 • Išmanyti bibliotekų veiklos norminius dokumentus ir Lietuvos standartus.
 • Mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 • Gebėti priimti savarankiškus sprendimus ir dirbti komandoje.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

Gyvenimo aprašymą.
Motyvacinį laišką.
Dokumentus prašome siųsti elektroniniu paštu bibl@savb.lt
Kandidatų dokumentų lauksime iki 2017 m. lapkričio 30 d.
Pretendentų atrankos būdas – darbo pokalbis. Apie kvietimą į darbo pokalbį iš anksto informuosime tik atrinktus kandidatus CV nurodytu elektroniniu paštu.
Dėl išsamesnės informacijos apie skelbiamą konkursą galite kreiptis į ŠAVB administraciją tel. (8 41) 52 37 50 arba el. paštu bibl@savb.lt

 

 
Skip to content