Metodininkas kvalifikacijos kėlimo organizavimui

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (ŠAVB) ieško metodininko kvalifikacijos kėlimo organizavimui.

Darbo funkcijos:

 • ŠAVB ir jai priskirtos teritorijos savivaldybių viešųjų bibliotekų bei mokyklų bibliotekų (toliau Regiono bibliotekų) darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo proceso organizavimas, koordinavimas, vykdymas.
 • Duomenų apie ŠAVB ir Regiono bibliotekų darbuotojų turimas, įgyjamas ir tobulinamas kompetencijas rinkimas, sisteminimas ir analizė.
 • Kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimas, analizė, prognozavimas, išvadų ir rekomendacijų teikimas.
 • Kvalifikacinių projektų inicijavimas, rengimas, koordinavimas, vykdymas.
 • ŠAVB ir Regiono bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo renginių ir kitų kvalifikacijos tobulinimo priemonių planavimas, rengimas ir įgyvendinimas.

 Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimą.

Patirtis mokymų organizavimo, taip pat ir nuotolinių mokymų, srityje būtų privalumas.

 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros bei suaugusiųjų švietimo politikos nuostatomis, su pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą.
 • Išmanyti Lietuvos bibliotekų sistemą, viešųjų bibliotekų veiklos tikslus, uždavinius ir funkcijas.
 • Mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 • Gebėti priimti savarankiškus sprendimus ir dirbti komandoje.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

Gyvenimo aprašymą.
Motyvacinį laišką.
Dokumentus prašome siųsti elektroniniu paštu bibl@savb.lt
Kandidatų dokumentų lauksime iki 2017 m. lapkričio 30 d.
Pretendentų atrankos būdas – darbo pokalbis. Apie kvietimą į darbo pokalbį iš anksto informuosime tik atrinktus kandidatus CV nurodytu elektroniniu paštu.
Dėl išsamesnės informacijos apie skelbiamą konkursą galite kreiptis į ŠAVB administraciją tel. (8 41) 52 37 50 arba el. paštu bibl@savb.lt

 
Skip to content