Projektų vadovas

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (ŠAVB) ieško projektų vadovo.

Darbo funkcijos:

 • Organizuoti, koordinuoti bibliotekos projektinę veiklą.
 • Dalyvauti rengiant bibliotekos rinkodaros strategiją.
 • Sekti ir informuoti bibliotekos vadovybę ir darbuotojus apie planuojamus kvietimus teikti paraiškas projektų finansavimui.
 • Inicijuoti projektus, dalyvauti formuojant darbo grupes projektams vykdyti, rengti projektų paraiškas, konsultuoti bibliotekos darbuotojus paraiškų rengimo klausimais.
 • Užtikrinti, kad projektų idėjos atitiktų bibliotekos strateginius
 • Vadovauti strategiškai svarbiems bibliotekos projektams.
 • Atlikti vykdomų projektų stebėseną: kontroliuoti lėšų panaudojimą, pirkimus, dokumentacijos tvarkymą, savalaikį ataskaitų rengimą ir pateikimą. Užtikrinti, kad Bibliotekoje įgyvendinamų projektų (programų) įgyvendinimo tvarka ir procedūros atitiktų galiojančių teisės aktų reikalavimus.
 • Vykdyti fondoiešką: nagrinėti galimybes gauti finansinę ir (arba) materialinę paramą iš paramos fondų, programų, tarptautinių organizacijų, rėmėjų ir pan.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimą.

Patirtis rengiant ir vykdant projektus būtų privalumas.

 • Būti susipažinusiam su projektinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu. Patirtis projektų rengimo ir valdymo srityje būtų privalumas.
 • Būti susipažinusiam su Darbo kodeksu, su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, su pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą. Išmanyti Lietuvos bibliotekų sistemą, viešųjų bibliotekų veiklos tikslus, uždavinius ir funkcijas.
 • Mokėti kaupti, analizuoti, apibendrinti ir vertinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 • Gebėti priimti savarankiškus sprendimus ir dirbti komandoje.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

Gyvenimo aprašymą.
Motyvacinį laišką.
Dokumentus prašome siųsti elektroniniu paštu bibl@savb.lt
Kandidatų dokumentų lauksime iki 2017 m. lapkričio 30 d.
Pretendentų atrankos būdas – darbo pokalbis. Apie kvietimą į darbo pokalbį iš anksto informuosime tik atrinktus kandidatus CV nurodytu elektroniniu paštu.
Dėl išsamesnės informacijos apie skelbiamą konkursą galite kreiptis į ŠAVB administraciją tel. (8 41) 52 37 50 arba el. paštu bibl@savb.lt

 
Skip to content