Renginių organizatorius

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (ŠAVB) ieško renginių organizatoriaus.

Darbo funkcijos:

 • Bibliotekos kultūrinės veiklos planavimas ir plėtra, renginių organizavimas, vedimas.
 • Kontaktų paieška, bendradarbiavimas ir ryšių palaikymas su kultūros politiką formuojančiomis institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis, organizacijomis, kultūros ir švietimo įstaigomis, pavieniais kūrėjais ir t. t.
 • Kultūros projektų inicijavimas, rengimas, koordinavimas, vykdymas.
 • Kultūros rinkos tyrimas, produktų analizė ir vertinimas; racionalus tinkamos strategijos, plėtojant bibliotekos kultūrinę veiklą, pasirinkimas.
 • Lietuvos ir pasaulio svarbiausių kultūros įvykių apžvalga, informacijos paieška, sisteminimas, sklaida.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių, humanitarinių mokslų ar menų srities išsilavinimą.

Patirtis renginių organizavimo srityje būtų privalumas.

 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, su pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, kitais kultūrinę veiklą reglamentuojančiais dokumentais. Išmanyti Lietuvos bibliotekų sistemą, viešųjų bibliotekų veiklos tikslus, uždavinius ir funkcijas.
 • Domėtis Lietuvos bei pasaulio kultūros procesais ir naujienomis.
 • Mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 • Gebėti priimti savarankiškus sprendimus ir dirbti komandoje.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

Gyvenimo aprašymą.
Motyvacinį laišką.
Dokumentus prašome siųsti elektroniniu paštu bibl@savb.lt
Kandidatų dokumentų lauksime iki 2017 m. lapkričio 30 d.
Pretendentų atrankos būdas – darbo pokalbis. Apie kvietimą į darbo pokalbį iš anksto informuosime tik atrinktus kandidatus CV nurodytu elektroniniu paštu.
Dėl išsamesnės informacijos apie skelbiamą konkursą galite kreiptis į ŠAVB administraciją tel. (8 41) 52 37 50 arba el. paštu bibl@savb.lt

 

 
Skip to content