PINO leidiniai – atvirojoje prieigoje

Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija PINO paskelbė savo naują atvirosios prieigos politiką, kuria skatins kuo platesnę visuomenės prieigą prie savo leidinių. PINO turi leidinių kolekcijų, kurios apima tyrimus, ataskaitas, vadovus ir kitus mokymosi išteklius. Atvirosios prieigos politika palengvins politikų, mokslininkų, praktikų ir kitų visuomenės narių prieigą prie šių išteklių.

Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija PINO – World Intelectual Property Organisation (WIPO) – yra pasaulinis intelektinės nuosavybės paslaugų, politikos, informacijos ir bendradarbiavimo forumas. PINO yra Jungtinių Tautų agentūra, vienijanti 187 valstybes nares. Forumo misija – sukurti subalansuotą ir efektyvią tarptautinę intelektinės nuosavybės apsaugos sistemą, kuri skatintų naujoves ir kūrybingumą. PINO įgaliojimai, valdymo organai ir procedūros išdėstytos PINO konvencijoje (WIPO Convention), kuria 1967 m. buvo įkurta Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacija. Pagrindiniai organizacijos politikos formavimo ir sprendimų priėmimo organai – Generalinė asamblėja ir Koordinaciniai komitetai.

 
Skip to content