„Šiaulių miesto ir krašto istorija dokumentiniuose vaizdo įrašuose“

Ar norite pamatyti, kaip Šiaulių Vilniaus gatvė virto bulvaru, arba išgirsti Atgimimo laikotarpio mitingų kalbas, skambėjusias Saulės Laikrodžio aikštėje? Kviečiame istorijos apie Šiaulių miestą ir kraštą mokytis ne iš vadovėlių, o žiūrint unikalius bibliotekoje saugomus dokumentinius vaizdo įrašus. Žinias pasitikrinti galėsite virtualioje „Kahoot!“ viktorinoje. Programa padeda įvertinti kraštotyros svarbą krašto istorijai pažinti, istorinių asmenybių vaidmenį, skatina puoselėti tautinius jausmus ir istorinę atmintį.

Siūlomos programos temos:

1. Valstybingumo kelias. Atgimimo laikotarpis Šiauliuose. Įvykiai nuo 1989 m. iki 1991 m. pab.: Vasario 16 dienos minėjimas 1989 m.; Baltijos kelias 1989 m.; 1991 m. sausio 12 d. mitingas Saulės Laikrodžio aikštėje Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei paremti; 1991 m. sausio 13 dienos įvykiai; 1991 m. vasario 9 d. referendumas dėl Lietuvos nepriklausomybės; Vasario 16 dienos minėjimas 1991 m.; Pergalės paminklo išmontavimas Prisikėlimo aikštėje.

2. Šiaulių miesto architektūra. Miesto architektūros raida nuo 1914 m.: tarpukario miesto vaizdai; pastatų atstatymas po karo; Pietinio rajono statyba; Vilniaus gatvės bulvaro įrengimas; skulptūros „Šaulys“ statymas.

3. Šiaulių miesto kultūra (XX a. II p.). Šiaulių dramos teatras. Aktoriaus Eduardo Pauliukonio dokumentiniai filmai supažindina su Šiaulių dramos teatro režisieriais, aktoriais, spektakliais.

4. Pusvalandis su Povilu Višinskiu. Pažintis su lietuvių rašytoju, spaudos darbuotoju, režisieriumi, lietuvybės propaguotoju, politiniu veikėju Povilu Višinskiu.

5. 1918 m. vasario 16-osios aktas: signatarai ir Šiauliai. Šiaulių miesto Juliaus Janonio gimnazijos auklėtiniai signatarai: Jonas Vileišis, Steponas Kairys, Alfonsas Petrulis, Mykolas Biržiška. 1928 metų Šiaulių miesto vaizdai, Nepriklausomybės 10-mečio minėjimas.

6. Sąjūdis ir Šiauliai. Istoriniai kadrai iš Sąjūdžio organizuotų konferencijų Šiauliuose, vykusių mitingų, Atgimimo laikotarpio įvykių.

Trukmė: apie 45 min.

Tikslinė grupė: 5–12 klasių moksleiviai ir visi besidomintys krašto istorija.

Dalyvių skaičius: iki 25 dalyvių.

PROGRAMOS APRAŠAS

Registracija Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriuje arba tel. (8 41) 37 17 37, el. p. j.goryte@savb.lt, atsakingas asmuo Jonė Gorytė.