Šiaulių literatų susivienijimas

Nuo 2001 m. bibliotekoje veikia Šiaulių literatų susivienijimas. Klubo vadovė – Valerija Žilinienė. Susirinkimuose dalijamasi sumanymais, kūrybos planais, aptariami susivienijimo organizaciniai klausimai. Kiekvienas literatas gali paskaityti savo kūrybą, apie ją išgirsti kitų kūrėjų nuomonę.

Susitikimai vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį 17 val. Poezijos kambaryje. Laukiame visų norinčių maloniai praleisti laiką bendraminčių draugijoje.

Informacija teikiama tel. (8 41) 37 17 26, el. paštu d.gaubiene@savb.lt


2019 metai. Šiaulių literatų susivienijimo organizuoti renginiai.

 Balandžio 26 d. bibliotekos Mažojoje salėje į poezijos popietę „Pražydę žodžiai“ susirinko gausus būrys literatų ir poezijos mylėtojų. Savo eiles skaitė Šiaulių regiono poezijos ir kitų menų asociacijos „Menų šaltinis“, humanitarinės studijos „Plėviasparniai“, literatų klubo „Verdenė“, miesto literatų sambūrio „Šviesogrąža“, Šiaulių kultūros bendruomenės ir Šiaulių miesto literatų susivienijimo nariai. Popietės metu Elona Antakauskė dalijosi prisiminimais apie J. Janonio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją Vitoldą Švickį. Renginį vedė poetas Jaunius Kulnys.

Renginio pabaigoje buvo perskaitytas Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkės Birutė Jonuškaitės sveikinimas poetei Janinai Jovaišaitei 90-mečio proga, kurį literatai poetei įteiks namuose.

Gegužės 26 d. poezijos mylėtojai ir literatai rinkosi į „Šiaulių poezijos pavasario“ šventę bibliotekoje. Šventė buvo graži ir įsimintina. Gero žodžio nepristigo popietės vedėja Janina Tepliajeva. Į šventę nešinas dovanomis atvyko Seimo narys dr. Stasys Tumėnas. Savo kūrybos daina „Audra“ ir eilėmis šventės dalyvius pasveikino Juliaus Janonio gimnazijos trečiaklasė Elzė Urbietytė. Savo kūrybą skaitė Šiaulių miesto literatų sambūrių (Šiaulių literatų susivienijimo, „Verdenės“, „Plėviasparnių“, „Menų šaltinio“ ir kt.) bei Kuršėnų, Pakruojo, Kelmės, Panevėžio miesto ir rajono kūrėjai. Pakiliai skambėjo aktorės Silvijos Povilaitytės skaitomos lietuvių poetų eilės.

„Šiaulių poezijos pavasaris“ – gilias šaknis turinti Šiaulių miesto ir Šiaulių krašto literatūrinė tradicija. Poezijos šventė vyksta nuo 1987 metų. Pradžioje miesto ir aplinkinių rajonų literatai skaityti savo kūrybos rinkdavosi poeto Jono Krikščiūno-Jovaro namo kiemelyje, paskui popietės buvo perkeltos į Chaimo Frenkelio vilą. Nuo 2010 metų poezijos šventės vyksta Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. Jas organizuoja Šiaulių miesto literatų susivienijimo nariai.

Spalio 24 d. bibliotekos Mažojoje salėje vyko „Godų vakaras“ anapilin išėjusiems Šiaulių krašto literatams atminti.

Literatų kūrybą skaitė ir prisiminimais dalijosi Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktorė Silvija Povilaitytė, Šiaulių literatų susivienijimo, literatų klubo „Verdenė“, poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos „Menų šaltinis“ kūrėjai. Vakaro metu buvo rodomas fotografo Antano Kučinsko sukurtas video filmas, skirtas poetei Janinai Jovaišaitei atminti.

Gruodžio 12 d. bibliotekos Mažojoje salėje vyko Salomėjos Nėries tekstų skaitymai, skirti poetės 115-osioms gimimo metinėms paminėti.

Dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės globos namų dienos centro „Goda“ Spalvų muzikos orkestro ir miesto kūrybinių susivienijimų dalyviai. Renginį moderavo Janina Tepliajeva.

D. Gaubienės nuotr.

 
Skip to content