Stalo žaidimas „Lietuvos istorija“

vizualas „Lietuvos istorija“ – tai edukacinis atmintį lavinantis žaidimas, kurio tikslas yra ugdyti žaidėjų Lietuvos istorijos raidos supratimą bei orientuotis istorijos faktuose ir įvykiuose. Jį sudaro 300 kortelių su istorijos įvykiais nuo Lietuvos vardo paminėjimo iki 2020 metų. Žaidėjams nereikia būti istorijos žinovais, jie varžosi dėliodami istorijos įvykius chronologine seka. Žaidimo tikslas – surinkti daugiausia taškų išdėstant Lietuvos istorinius įvykius chronologine tvarka.

Žaidimu siekiama vystyti asmeninius ir socialinius įgūdžius, tokius kaip loginis, strateginis mąstymas, darni tarpusavio komunikacija, empatija ir kūrybiškumas. Žaidžiant „Lietuvos istoriją“, bus formuojama jaunimo istorinė sąmonė, supratimas, kad šiandienos pasaulis, jo tvarka ir vertybės yra istoriškai sąlygotos ir kintančios.

Žaidimas rekomenduojamas nuo 7 metų amžiaus. Paslauga nemokama.

Žaidimą galite užsisakyti www.ibiblioteka.lt arba tel. 8 41 371737, 8 41 523759 (būtina turėti skaitytojo pažymėjimą).

 
Skip to content