Apie skaityklą

Tel. (8 41) 37 17 23

Didžioji skaitykla įsikūrusi bibliotekos III aukšte. Čia įrengta 40 darbo vietų. 12 iš šių darbo vietų kompiuterizuotos. Taip pat skaityklos balkone įrengtos 5 individualaus darbo vietos skaityklos balkone, tai pat kompiuterizuotos.

Didžiojoje skaitykloje veikia Periodikos skaitykla. Skaityklos atvirą fondą sudaro:

  • Visų mokslo sričių informacinė literatūra;
  • Einamųjų metų periodiniai leidiniai.

Čia skaitytojai gali rasti 74 pavadinimų žurnalų ir 41 pavadinimo laikraščių. Informaciniai ir periodiniai leidiniai į namus neskolinami.

Visas 2018 metais Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji bibliotekoje prenumeruojamų žurnalų ir laikraščių sąrašas.

I. Slonksnytės nuotraukos