Apie skaityklą

Tel. (8 41) 37 17 26

Meno ir muzikos skaitykla įsteigta 2018 m. sausio 2 d. vykdant bibliotekos struktūros reorganizaciją. Iki tol veikė Meno ir muzikos skyrius, įsteigtas 2006 m. birželio 1 d. sujungus į vieną struktūrinį padalinį Meno ir muzikos skyrius.

Skaityklos fondą sudaro meno ir muzikos leidiniai, spausdintinės natos, garso ir vaizdo įrašai (CD, DVD), vinilinių plokštelių galerija.

Meno ir muzikos skaitykloje yra 12 darbo vietų, iš jų 2 kompiuterizuotos darbo vietos. Skaitykloje įrengta Rimanto Vaitiekūno svetainė.

I. Slonksnytės nuotr.